Overslaan en naar de inhoud gaan

'Nu en dan letterlijk afstand kunnen nemen van je zorgen is zo belangrijk.'

In gesprek met An Rombouts | 17 maart 2014

Ook in rijkere gemeentes als Brasschaat is armoede nog steeds een feit. Dat zegt coördinator An Rombouts, coördinator van KABAS, een deelwerking van het OCMW in Brasschaat. ‘Wie de weg naar onze werking vindt, proberen we te stimuleren om er af en toe eens tussenuit te gaan. Het is zo belangrijk om niet alleen in overleefmodus te leven, maar ook eens letterlijk weg te kunnen van je zorgen. Jaarlijks neemt trouwens een flinke delegatie vanuit KABAS deel aan het Forum,  op initiatief van de mensen zelf.

‘Als iemand diep in de problemen zit, denk je als sociaal werker vaak eerst aan hulpverlening onder de vorm van onderdak, kleding en voeding’, zegt An Rombouts. ‘En natuurlijk is tegemoetkomen aan die materiële basisbehoeften cruciaal. Wat daarnaast echter niet vergeten mag worden, is voldoende aandacht voor rust, ontspanning en vrije tijd. Het is zo belangrijk dat we als mens af en toe eens een dag, weekend of langer kunnen uitblazen en onze zorgen even kunnen loslaten. Voor mensen in armoede is dat niet anders. In realiteit blijft op vakantie gaan voor een grote groep van hen echter te duur, zelfs met sociale kortingen. Mensen in diepe armoede beperken zich meestal tot daguitstappen.’

"Het is zo belangrijk dat we als mens af en toe eens een dag, weekend of langer kunnen uitblazen en onze zorgen even kunnen loslaten. Voor mensen in armoede is dat niet anders."

Het Forum: een evenement om naartoe te leven

Een van die uitstappen gaat elk jaar opnieuw richting het Forum Vakantieparticipatie. ‘Als het Forum eraan komt, is dat hier al een maand op voorhand gespreksonderwerp’, lacht An. ‘Dan hoor je: ‘Ik heb mijn uitnodiging gehad!’ of ‘Ik ga er zeker heen, want er is weer heel wat leuks te doen.’ Mensen leven ernaartoe. Het houdt hen echt bezig. Doorheen de jaren heeft zich een vaste kern van een viertal mensen gevormd die jaarlijks trouw naar het Forum trekken. Anderen sluiten aan, doordat ze bijvoorbeeld net in het praatcafé zitten wanneer het nieuwtje over het Forum de ronde doet, en hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.’

Aanbod actief in de kijker

‘We promoten het aanbod van Vakantieparticipatie zeer actief naar onze mensen toe, via affiches en ons driemaandelijks Kabaskrantje’, zegt An. ‘Naast een tewerkstellingsproject, materiële hulpverlening en het bieden van een luisterend oor en advies, organiseren we ook animatie en zinvolle vrijetijdsactiviteiten, zowel individueel als in groep. Die zijn nagenoeg allemaal gratis, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen in onze maatschappij er toegang toe heeft’, legt An uit. ‘Voor de grote uitstappen en activiteiten vragen we wel een kleine bijdrage.' 

"Steunpunt Vakantieparticipatie en het Fonds Vrijetijdsparticipatie spelen een belangrijke rol in onze werking, zowel voor groepsactiviteiten als voor het individuele aanbod."

Batterijen opladen met nieuwe moed

Waarom Kabas zoveel aandacht blijft besteden aan vakantie en vrijetijdsbesteding? ‘Ons Open Huis krijgt zo’n tweehonderdtal maatschappelijk kwetsbare gezinnen over de vloer,’ zegt An, ‘van alle leeftijden en met een heel diverse achtergrond. Velen van hen bewegen zich in overlevingsmodus doorheen de dagen. Dat is schrijnend, want het leven is zoveel meer dan dat. Net omdat de verhalen van mensen uit kansengroepen vaak heel zwaar zijn, is het zo belangrijk dat ze er af en toe eens tussenuit kunnen om de batterijen opnieuw op te laden. Het kan hen de broodnodige zuurstof geven om met hernieuwde moed weer verder te gaan.’

An Rombouts

In gesprek met

An Rombouts is coördinator van ‘Open huis’ Kabas in Brasschaat.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 17 maart 2014 in de categorie Armoede.

Neergepend door

Lien van Laere is nieuw(s)maker voor het netwerk Vakantieparticipatie. Ze is gebeten door mensen en hun verhalen. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Neem contact met onze redactie. Samen maken we er nieuws van.

Copyright © 2020 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |