Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerken met Vakantieparticipatie past in MVO-strategie van toeristische bedrijven.

In gesprek met Gert Van Eeckhout | 14 maart 2014

‘Samenwerken met Vakantieparticipatie kan een mooie manier zijn om maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en het menselijke gelaat van je organisatie te tonen,’ zegt  Gert Van Eeckhout van MVO Vlaanderen.  MVO staat voor ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ en vindt snel doorgang in het Vlaamse bedrijfsleven. Het team van Vakantieparticipatie denkt na over een duurzaamheidslabel voor partners, zegt Geneviève Delefortrie. ‘Daarmee zouden aanbieders die dat wensen hun engagement duidelijk kenbaar kunnen maken.’

Groeiend bewustzijn, nieuwe uitdagingen

‘Het bewustzijn rond maatschappelijk verantwoord ondernemen groeit snel’, zegt Gert Van Eeckhout. Als beleidsondersteuner bij het Departement Werk en Sociale Economie buigt hij zich onder meer over het online kennisplatform MVO Vlaanderen. ‘Een uitdaging voor veel KMO’s – en dit geldt mogelijk voor  toeristische bedrijven – is dat grote spelers op termijn duurzaamheidscriteria kunnen gaan opleggen aan hun partners. Vertaald naar de toeristische sector zou het bijvoorbeeld best kunnen dat een grote touroperator eisen gaat stellen aan verblijven die bij hen in de gids willen komen. Heb je op dat moment nog nooit van MVO gehoord, dan sta voor een grote uitdaging. Organisaties als Joker en Kriskras zijn op dat vlak nu al pioniers in de toeristische sector.’

Duurzaamheidslabel als extra troef

Toeristische aanbieders die partner worden van Vakantieparticipatie, doen dat om verschillende redenen. Maatschappelijk engagement opnemen, is er daar één van. ‘We hebben al nagedacht over een duurzaamheidslabel dat onze partners zouden kunnen gebruiken om hun engagement kenbaar te maken’, zegt Geneviève Delefortrie, adjunct-directeur bij Vakantieparticipatie. Gert ziet dat als een mogelijkheid. ‘Bedrijven zijn vaak vragende partij voor zulke labels. Zelf moedigen we duurzaamheidsrapportering aan. Via een ESF-oproep hebben we ondertussen bedrijven in een twaalftal sectoren warm gekregen om duurzamer keuzes te maken. Zij krijgen een duurzaamheidssectorpaspoort. Met dat paspoort kunnen bedrijven in die sector een duurzaamheidsverslag opstellen en naar stakeholders en leveranciers stappen om over hun waarden, missie en uitdagingen te communiceren. Want MVO gaat niet zozeer om spaarlampen of zonnepanelen, wel om strategie, om de kern van je onderneming. En een duurzaamheidsrapport houdt je een spiegel voor en helpt je dat op scherp te stellen.’

"MVO gaat niet zozeer om spaarlampen of zonnepanelen, wel om strategie, om de kern van je onderneming."

- Gert Van Eeckhout

Duurzaamheid als deel van langetermijnstrategie

‘Steeds meer bedrijven laten de wil om maatschappelijk verantwoord te ondernemen meespelen in het bepalen van hun langetermijnstrategie’, vertelt Gert. ‘Men denkt soms nog dat MVO naast ondernemen staat, terwijl het eigenlijk niet meer is dan een ondernemer die de vinger aan de pols houdt en met beide voeten in onze snel veranderende samenleving staat. Wat gaat er de komende jaren gebeuren? Wat gaat er op ons afkomen? Wat zijn de uitdagingen? Dat zijn voor een ondernemer belangrijke vragen. Kies je nu al voor MVO, dan loop je voor op nieuwe wetgeving en ben je beter voorbereid op de uitdagingen die voor de deur staan.’

Met beide voeten in de samenleving

‘In veel bedrijven gebeurt er – expliciet of impliciet – al heel wat’, zegt Gert. ‘Vele bedrijfsleiders maken spontaan duurzame keuzes vanuit hun engagement. Samenwerken met Vakantieparticipatie kan deel uitmaken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze opnemen. Ze nemen dan bijvoorbeeld het vrijwillig engagement om korting te geven aan vakantiegangers in armoede.  Daarmee geven ze aan de maatschappij een signaal over hun bedrijfswaarden: ‘Wij geven een korting omdat we het belangrijk vinden dat iedereen kan genieten van vakantie. We willen dat iedereen hier welkom is.’’

"Samenwerken met Vakantieparticipatie kan deel uitmaken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze opnemen."

- Gert Van Eeckhout

Win-winverhaal voor ondernemers

Toch is niet elke toeristische aanbieder meteen even makkelijk te overhalen, ondervindt Geneviève. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ondernemerschap en goede bedrijfscijfers perfect samengaan met MVO’, zegt ze. ‘Het is niet of-of, maar en-en. Maar hoe breng je die boodschap naar bedrijven die daarvan nog niet overtuigd zijn?’ ‘Het kan een idee zijn om een business case te maken voor bedrijven’, zegt Gert. Daarin kan je alle mogelijke redenen opnemen die het interessant maken om partner te worden van Vakantieparticipatie. Sommige bedrijfsleiders zullen vermoedelijk, vanuit hun persoonlijke waardenkader, meteen de waarde van samenwerken inzien. Met wie twijfelt, kan je samen uitzoeken op welke manier een sociaal engagement eventueel deel kan uitmaken van hun doelstelling als toeristische organisatie. MVO is geen standaard wonderformule die zomaar op iedereen van toepassing is. Het is maatwerk voor elk bedrijf.’

"Het is niet of-of, maar en-en. Maar hoe breng je die boodschap naar bedrijven die daarvan nog niet overtuigd zijn?"

Waarom meestappen op de MVO-trein? 

Gert: ‘Door een meerwaarde te creëren voor je bedrijf, kan je ook meerwaarde creëren voor de samenleving. ‘Shared value’ wordt dat genoemd. Unilever bijvoorbeeld stelde zich zeer ambitieuze doelen en ontwikkelde het Sustainable Living Plan. Het wil haar impact op de samenleving verdubbelen net als haar omzet. Een voorbeeldje: het bedrijf wil nu een waterzuiveringssysteem dat het commercieel verkoopt in ontwikkelde landen, aan kostprijs aanbieden in landen waar geen zuiver water is. En het toont meteen aan dat het antwoord op het MVO-vraagstuk meestal in de corebusiness van bedrijven te vinden is, omdat daar hun knowhow zit. Of kijk naar de stad Gent, die bewust voor een duurzamer en groener beleid kiest. Door daar behoorlijk ver in te gaan werken ze nu zuiniger en toch goedkoper.’

"Door een meerwaarde te creëren voor je bedrijf, kan je ook meerwaarde creëren voor de samenleving. ‘Shared value’ wordt dat genoemd."

Een menselijk gelaat

En als we de vertaalslag naar de toeristische sector maken? ‘Je maatschappelijk engageren kan de toeristische aanbieder heel wat voordelen bieden’, zegt Gert. ‘Het kan kostenbesparend zijn en je bekendheid vergroten, zowel in eigen streek als daarbuiten. Als tevreden nieuwe klanten reclame maken over je verblijf, trek je zonder eigen inspanning andere vakantiegangers aan. En natuurlijk is het een manier om je als bedrijf positief te onderscheiden in de sector. Communiceren over je maatschappelijk engagement geeft je als bedrijf een zeer menselijk gelaat.’ ‘Dat zijn inderdaad allemaal zaken die we van onze partners horen’, zegt Geneviève. ‘Al merk je natuurlijk pas dat je bijvoorbeeld ook nieuwe klanten aantrekt, als de samenwerking een tijd loopt. Daarom vraag ik nieuwe partners altijd om het wat tijd te geven om te groeien.’

De meerwaarde van MVO concreet maken

‘Het vraagt inderdaad tijd’, zegt Gert. ‘Bij energiebesparingen kan je de voordelen van een duurzame keuze heel snel en makkelijk aantonen: de factuur gaat omlaag. De meerwaarde aantonen van een goed sociaal duurzaamheidsmodel doe je niet op één twee drie. Daarom zijn concrete goede voorbeelden en getuigenissen zo belangrijk. En drempelverlagende initiatieven die het bedrijven heel makkelijk maken om mee in stappen, zoals lokale ontmoetingsmomenten en zorgen voor zo weinig mogelijk administratie.’ ‘Ik hoop uiteindelijk naar de volledige toeristische sector te kunnen toestappen’, zegt Geneviève.  ‘Het zou mooi zijn als op termijn we om het even welke hotels en grotere ketens warm konden maken. Ik vind het belangrijk om groot te blijven dromen. En ik voel me gesteund door wat ik nu al zie gebeuren in Nederland. Daar zitten echt al grote spelers in het netwerk. Een inspiratie.’ 

 

Gert van eeckhout

In gesprek met

Gert Van Eeckhout is beleidsondersteuner bij het Departement Werk en Sociale Economie. Hij buigt zich ondermeer over het online kennisplatform MVO Vlaanderen. In gesprek met Geneviève Delefortrie verkent hij hoe samenwerking met Vakantieparticipatie kan passen in een MVO-strategie van toeristische bedrijven.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 14 maart 2014 in de categorie Mvo.

Neergepend door

Lien van Laere is nieuw(s)maker voor het netwerk Vakantieparticipatie. Ze is gebeten door mensen en hun verhalen. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Neem contact met onze redactie. Samen maken we er nieuws van.

Copyright © 2021 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |