Overslaan en naar de inhoud gaan

Elk verhaal is een stapsteen op weg naar morgen

In gesprek met Gerda Clerix | 27 juni 2017

Luister naar verhalen. Vertel ze verder. En durf te dromen, want een droom die waar kan worden, is als een magneet die positieve actie aantrekt. Het is één van de conclusies die Gerda Clerix, coördinator van de Hopper-Jeugdverblijven trekt uit haar leeravontuur in het lerend netwerk ‘Appreciative Inquiry’ van Steunpunt Vakantieparticipatie. Denk bij ‘verhalen’ dan niet meteen aan sprookjes maar aan anekdotes, ervaringen en gebeurtenissen in het leven en werken van elke dag. Gerda ziet zich omringd door talloze inspirerende verhalen. Die doorvertellen inspireert anderen en verbindt mensen. En dan hoef je veel minder met regels en richtlijnen te zwaaien. En er is nog iets: om iets te veranderen moet je nooit wachten tot de hele puzzel past: begin gewoon zelf, op de plek waar je invloed hebt. Daar is werk genoeg dat je in handen kunt nemen om het verschil te maken.

Focus op wat werkt

Kom, laat ons een kat een kat noemen. Ja, wij mensen zijn meestal geneigd om onze aandacht te besteden aan wat nog niet oké is. ‘Ik merk het natuurlijk ook bij mezelf’, zegt Gerda. ‘Er zijn altijd wel problemen, en het is helemaal niet moeilijk om daarin te blijven hangen. Dat mag natuurlijk. En problemen mogen er zijn. Die zijn er zowieso. Toch merk ik dat er echt iets begint te bewegen als je durft zoeken naar verhalen van momenten waarin het wel lukte. Dat is niet zweverig, dat is gewoon heel menselijk. Van situaties waarin dingen wél lukken, kunnen we leren hoe het in de toekomst nog meer kan.’

"Het is helemaal niet moeilijk om in de problemen te blijven hangen. Maar als je durft zoeken naar wat er wel lukt, begint er echt iets te bewegen."

Durf te dromen

In het lerend netwerk werd Gerda uitgedaagd een droom te formuleren voor haar organisatie: een droom als een opstap naar een plan om de dingen nog beter te doen. Hmm… als verhalen vertellen al een beetje tot heen-en-weer geschuif leidt op onze professionele stoelen, dan vluchten we bij het woord ‘dromen’ liefst van al de kamer uit. Want kom, is dromen niet voor kinderen en wereldvreemde idealisten? ’t Was best lastig, geeft Gerda toe. Maar ze droomde, en kwam tot een kernzin die voor haar leidend zou worden: ‘Elk kind op kamp.’ Daar wil Gerda met haar collega’s naartoe werken. ‘Die droom is echt een motor geweest – en is dat nog altijd. We houden ‘m voor ogen, gebruiken ‘m als kapstok waar voornemens en acties aan getoetst en opgehangen worden. Ik blijf die droom regelmatig vastpakken. Het houdt me op ’t spoor.’

Elk kind op kamp
De droom van Hopper: 'Elk kind op kamp!'

 

Verhalen: Vraag, luister, vertel verder

Dromen ontstaan uit ervaringen en inzichten in wat nu al goed werkt. Uit verhalen dus. ‘Ik zie veel verhalen gebeuren in en om de Hopper-Jeugdverblijven’, zegt Gerda. ‘Ik zoek dat allemaal niet te ver. Het gaat meestal om hele kleine dingen die mensen doen en die tot iets mooi leiden. Die vertellen we aan elkaar. Want die verhalen werken verbindend: collega’s ontdekken erdoor dat we allemaal achter hetzelfde staan. We begrijpen elkaars werk beter, nemen ideeën over, voegen er iets aan toe. Verhalen versterken de verbondenheid. Ze geven energie. Aan de ogen van collega’s zie ik regelmatig dat er – luistend naar elkaar verhalen -  nieuwe ideeën ontstaan. Leuk, want die hebben we nodig om aan onze droom te blijven timmeren: elk kind de kans bieden op kamp te kunnen.’

"Uit verhalen ontstaan ideeën. Die hebben we nodig om aan onze droom te blijven timmeren: elk kind op kamp!" 

Wat er groeit

Kijken naar wat wel werkt, verhalen vertellen en luisteren naar elkaar, durven dromen: wat levert het op? Gerda: ‘Ik zie collega’s openbloeien. Ik zie ze makkelijker met hun twijfels en onzekerheden komen. Ik zie sommigen weer energie vinden in wat ze doen. Eén voorbeeld: na een gesprek over sterkten en dromen durfde een administratief bediende haar werk op een andere manier aanpakken. Ze wilde en kon daardoor meer betekenen voor alle jeugdverblijven. Haar groei straalt af op collega’s. Ik denk dat het ook precies zo werkt: dat je op jouw plek in de organisatie, met jouw verantwoordelijkheden, sterkten en dromen altijd kan beginnen met een verschil te maken.’

Foto header: (c) Stefan Jacobs, Toerisme Vlaanderen
Collage: van foto's Hopper

Gerda Clerix

In gesprek met

Gerda Clerix is coördinator van de Hopper-Jeugdverblijven van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Samen met collega Piet Termont, coördinator van Hopper-Jeugdverblijf Moerkensheide, nam ze deel aan het eerste Appreciative Inquiry Lerend Netwerk dat werd opgezet door Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen. Ruim 50 mensen uit de sector van sociaal toerisme leerden er samen hoe ze vanuit een waarderend onderzoekende insteek in hun organisaties en samenwerkingsverbanden kunnen bouwen aan de versterking van het credo ‘Iedereen verdient vakantie.’

Dit verhaal werd gepubliceerd op 27 juni 2017 in de categorie Leereffecten.

Neergepend door

Griet Bouwen is Storyweaver voor het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Ze houdt van een hartelijk gesprek en stelt graag vragen die een verschil maken. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Contacteer onze redactie en zet je verhaal kracht bij.

Copyright © 2024 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |