Overslaan en naar de inhoud gaan

“Beleidsvisie ontwikkelen? Liever mét (dan over) onze partners”

In gesprek met Erik Hennes, Regiocoördinator Toerisme Meetjesland | 13 september 2016

De rol van de overheid is enorm aan het veranderen, zegt Erik Hennes, regiocoördinator Meetjesland bij Toerisme Oost-Vlaanderen. ‘Het is lang zo geweest dat wij een beleid uitstippelden, strategische plannen maakten en dan met subsidies dingen in beweging zetten. Die situatie is veranderd. De grote budgetten zijn weg. We zoeken andere manieren om onze rol te spelen: veel meer samen mét de spelers op het veld. Het komt er nu op aan te zoeken wat overheid en maatschappelijke spelers voor mekaar kunnen betekenen en dat vraagt een andere manier van werken.’ Vanuit die visie timmert Erik samen met partners in het werkveld aan een nieuwe relatie met ondernemers uit de sector.

Hoe doe je dat dan, die omslag maken van een subsidiërende en dus strak sturende overheid naar een overheid als partner die verbindt, ondersteunt en mogelijk helpt maken?

Het begint bij anders praten met elkaar, denkt Erik. Anders praten over andere dingen: waardeer elkaars ervaring, onderzoek waar de mensen enthousiast over worden. ‘Verander samen met de mensen en stop met dingen te bedenken over de mensen heen. Dat laatste is gemakkelijk. Dan blijven wij de experts. De keerzijde is dat er op die manier vanuit het werkveld amper waardering en participatie ontstaat. Gedragen oplossingen ontstaan in open samenwerking.’

Klinkt aannemelijk, maar hoe doe je dat dan? Kan je een voorbeeld geven?

Erik: ‘Bij Toerisme Oost-Vlaanderen willen we een nieuwe visie ontwikkelen voor het toeristisch onthaal in de provincie. Ons eerste idee was om dat zelf vorm te geven en dan uit te rollen. We hebben toch de expertise in huis, zou je denken. Maar in die aanpak gaan we voorbij aan de expertise en praktijk van partners die een nieuwe visie uiteindelijk moeten waarmaken op het terrein. Dan zouden we weer voor en over in plaats van met de stakeholders werken.'

"Ja, wij hebben expertise, maar onze partners hebben die ook."

'Dus gaan we ’t anders doen. Geen strategisch gespin achter onze bureaus, ondersteund door consultants. Wél samen nadenken met mensen van lokale infopunten, bibliotheken, horeca, toeristische diensten, beleidsmakers en gebruikers. We brengen die mensen bijeen in een conferentie en willen horen welke goeie ervaringen er zijn, wat we daarvan kunnen leren, hoe we het samen nog beter kunnen organiseren en wie zich waarvoor wil engageren.’

Zomaar wat vrijblijvende gesprekken in een conferentie, of zit daar een methodisch kader achter?

Erik: ‘Ik leerde onlangs de verandermethode ‘Appreciative Inquiry’ kennen. Ik ontdekte dat die in vier stappen een grote groep mensen op weg helpt naar ontdekken van sterkten, toekomst verbeelden, plannen maken en die tenslotte omzetten in engagementen. Met wat ik er tot nu toe van begrijp, heb ik er vertrouwen in dat het zal werken. In deze methode ontdekte ik het kader van wat ik reeds jaren vanuit mijn buikgevoel aan het proberen was, met vallen en opstaan. Ik leerde al dat de vragen die je in zo’n groep stelt zo cruciaal en richtinggevend zijn. Ik begrijp nu waarom onze aanpak soms lukte en soms in de mist ging en krijg nu de tools aangereikt om het beter aan te pakken.'

"De vragen die je stelt zijn cruciaal. Die geven richting aan de gesprekken en dus aan resultaten."

'Het zou best kunnen dat we voor het toeristisch onthaal inhoudelijk op hetzelfde punt uitkomen dan wanneer we er binnen onze dienst, samen met experts, ons hoofd over breken. En als dat zo is, is dat niet erg. Het verschil is dat het tenminste gedragen zal zijn door de sector en het engagement zal des te groter zijn. En het verplicht ons ook met een heel open houding naar de partners te kijken.’

Een evolutie naar meer samenwerken in gelijkwaardige en wederkerige partnerschappen tussen overheid en werkveld, daar draait het om?

Erik: ‘Natuurlijk. Want hoe we het ook draaien of keren: of er iets beweegt in toeristisch Meetjesland hangt af van de mate waarin aanbieders van attracties, verblijven, horeca en andere initiatiefnemers zich mee verantwoordelijk voelen. En dat kunnen we alleen maar opbouwen door samen, als gelijkwaardige partners, over de toekomst na te denken. Die processen duren misschien wel langer in het begin. Maar ik denk dat de resultaten een stuk duurzamer zijn omdat we met meer enthousiaste mensen zullen zijn om het verder te dragen.’

Foto: Grote Geul, Toerisme Oost-Vlaanderen
Erik Hennes

In gesprek met

Erik Hennes is regiocoördinator Meetjesland bij Toerisme Oost-Vlaanderen. ‘Wat mij drijft? Samenwerking en ondernemerschap stimuleren bij mensen in de regio. Logiesvertrekkers, horeca, uitbaters van attractiepunten en kleinschalige musea. En samen met hen het toerisme in de regio op een hoger niveau tillen.’

Op uitnodiging van Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen stapte Erik in een lerend netwerk met collega’s uit de sector. In het netwerk ontdekt hij de waarde van ‘Appreciative Inquiry’: een manier van kijken, organiseren en samenwerken die hem kaders en methodieken biedt om waarderend onderzoekend samen te werken met heel diverse spelers op het toeristische veld.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 13 september 2016 in de categorie Samenwerken.

Neergepend door

Griet Bouwen is Storyweaver voor het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Ze houdt van een hartelijk gesprek en stelt graag vragen die een verschil maken. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Contacteer onze redactie en zet je verhaal kracht bij.

Copyright © 2021 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |