Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijetijdsorganisatie Pasar breekt lans voor inclusief vrijetijdsbeleid

In gesprek met Michel Vandendriessche, Pasar | 10 oktober 2017

We moeten onze relatie met tijd herdenken, vindt Pasar. Tijd is kostbaar, want de manier waarop we de tijd beleven maakt ons tot mens-onder-de-mensen. In een menswaardig bestaan is open tijdsruimte van groot belang. Met Pak*je Tijd zet de vrijetijdsorganisatie het thema hoog op de maatschappelijke agenda. In een recent symposium zette directeur Michel Vandendriessche de uitdaging op scherp. Het recht op vrije tijd is een recht voor iedereen, zegt hij. Ook voor wie om wat voor reden dan ook amper aan vrijetijdsbeleving en vakantie toekomt.

Onze hedendaagse praktijk van vakantie ontstond gelijktijdig met het recht op betaalde vakantie. Ook het sociaal toerisme wortelt in die sociale geschiedenis. Vakbonden en mutualiteiten bouwden vakantiecentra voor arbeiders en bedienden om doorsnee gezinnen vakantiekansen te bieden.

In onze tijd ontwikkelde vakantie zich tot een must-have voor wie heeft. Vakantie werd een statussymbool. Voor mensen zonder werk, en dus zonder betaalde vakantie, is dat schrijnend anders. Dat zij zichzelf vakantie ontzeggen, is terug te voeren tot de wortels van betaald verlof. Vakantie was iets dat je verdiende als je werkte, en die betekenis lijkt helaas amper veranderd.

Congé Payé

Betaalde vakantie of niet: iedereen heeft recht op vrije tijd, zegt Michel Vandendriessche. ‘Een vrije tijdsbeleving is een essentiële maatschappelijke waarde, van groot belang voor onze menselijke waardigheid en onderlinge relaties. Het is daarom tijd om het recht op vakantie eindelijk los te koppelen van het al dan niet hebben van betaalde vakantie. Het sociaal toerisme heeft daarin een hedendaagse opdracht: het wegwerken van drempels voor mensen die niet aan vakantie toekomen.’

"Een vrije tijdsbeleving is van groot belang voor onze menselijke waardigheid en onderlinge relaties." - Michel Vandendriessche

Drempels wegwerken, voor wie dan?

Eén op vijf Belgen loopt het risico het risico op armoede en uitsluiting. Een kwart van onze gezinnen kan zich geen vakantie veroorloven. Onder die harde cijfers zit een onaanvaardbare werkelijkheid van mensen die zichzelf uit schaamte het recht op vrije tijd niet toestaan. Michel: ‘En nog erger vind ik dat die schaamte in de hulpverlening wordt versterkt. Hoe vaak horen mensen niet dat ze er nog niet aan toe zijn, dat ze dat recht op vrije tijd en vakantie niet hebben? Ik vind dat pure horror.’

De warmte van het gewone

Het tegengestelde is waar: wél kunnen deelnemen aan vrije tijd en vakantie lost zoveel op. Michel verwijst naar ervaringen die een mens tot  mens maken: erbij horen, nieuwe dingen ontdekken, familiebanden herstellen, met anderen kunnen praten, genieten van ontspanning. Samen vrije tijd beleven is je omringd voelen door de warmte van het gewone. ‘Ontmoeten, respect ontwikkelen voor de ander, je mens voelen onder de mensen, daar draait de kracht van reizen om.’ Dat is wat ontstaat in open tijd, vrije tijd, vakantietijd.

"Samen vrije tijd beleven is je omringd voelen door de warmte van het gewone."

Nieuwe rol voor het sociaal toerisme

In dit perspectief herdacht het sociaal toerisme in Vlaanderen haar rol, vertelt Michel. Vroeger draaide sociaal toerisme om het voorzien van vakantie-accommodatie voor gewone mensen. Nu wil de sector focussen op het wegwerken van drempels in de volledige vakantieketen. Vlaams sociaal toerisme vandaag betekent iedereen vakantiekansen bieden en hindernissen wegnemen in alle stappen: van dromen over vakantie, plannen maken, vertrekken, vakantie beleven, thuiskomen tot herinneringen verankeren in het leven van elke dag.

Pasar roept op

De sector van het sociaal toerisme maakt werk van die nieuwe benadering, zegt Michel. Hij roept beleidsmakers op om de wortels van onrechtvaardigheid en oneerlijke verdeling van rijkdom aan te pakken. ‘En investeer in tussentijd sterker in initiatieven die mensen kansen bieden om te participeren aan vrije tijd.’

Aan mensen in armoede, chronisch zieke mensen, mensen met een beperking, mantelzorgers en mensen met een andere culturele achtergrond wil Michel nog dit zeggen: ‘In een bewuste beleving van vrije tijd schuilt zoveel waarde voor je leven. Samen met anderen ben je sterker. Er zijn veel verenigingen en sociale netwerken waar je welkom bent!’

 

Michel Vandendriessche
Michel Vandendriessche

Info:

Ter gelegenheid van het symposium Pak*je Tijd van Pasar sprak Michel Vandendriessche een pleidooi uit voor het recht op vrije tijd voor wie het moeilijk heeft.

Op dezelfde dag lanceerde Pasar het boek ‘De Herontdekking van de tijd, 13 denkers over vandaag en morgen’. Het boek bekijkt onze verhouding met tijd doorheen dertien hoofdstukken en bevat bijdragen van onder meer Johan Braeckman, Dirk De Wachter en Ignaas Devisch.

Hier vind je meer informatie over het boek.

Michel Vandendriessche

In gesprek met

Michel Vandendriessche is algemeen directeur van Pasar vzw. Pasar (voorheen Vakantiegenoegens) is een socioculturele vereniging met lokale kernen overal in Vlaanderen. Pasar organiseert vrijetijdsactiviteiten, met nadruk op wandelen, fietsen en kamperen.  Pasar brengt een reismagazine uit, met inspiratie voor uitstappen in eigen land en verder weg.

Pasar maakt van netto vrije tijd haar kernwaarde. Onder de titel Pak*je tijd bundelt de organisatie haar streven naar voldoende en kwaliteitsvolle vrije tijd voor elke Vlaming. Meer lezen en ontdekken hoe je daar zelf aan kan bijdragen kan hier.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 10 oktober 2017 in de categorie Samenwerken.

Neergepend door

Griet Bouwen is Storyweaver voor het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Ze houdt van een hartelijk gesprek en stelt graag vragen die een verschil maken. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Contacteer onze redactie en zet je verhaal kracht bij.

Copyright © 2021 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |