Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijetijd en vakantie: de ervaring van erbij te horen

In gesprek met David Talloen, provincie Oost-Vlaanderen | 20 juni 2017

Als ik zeg ‘armoedebestrijding’, waaraan denk je dan? ‘Werk’: evident. ‘Onderwijs’: uiteraard. ‘Wonen’: absoluut. Werk, wonen en onderwijs: op die pijlers steunde David Talloen, beleidsmedewerker bij het provinciebestuur in Oost-Vlaanderen, jarenlang zijn werk. Nu werkt hij aan de regionale uitbouw van een netwerk van Rap op Stap kantoren en ontdekt dat er minstens nog een vierde pijler is, die mogelijk aan de andere voorafgaat. David: ‘Vrijetijd en vakantie biedt mensen de meest directe, meest krachtige ervaring erbij te horen. Die dynamiek steunt op positieve ervaringen, meestal samen met anderen.’

Een vrijwilligster van een Rap op Stap kantoor vertelde David hoe haar zoontje zich na een grote vakantie vernederd voelde. Toen klasgenootjes vakantieverhalen deelden, en het ventje zei dat hij de hele vakantie in zijn tuintje had gespeeld, dacht de leerkracht dat hij loog. Het kind kreeg een uitbrander. Pijnlijk. ‘Een confronterend verhaal,’ zegt David, ‘waarin mij op slag duidelijk werd dat de kloof tussen de levens van mensen die wél en geen middelen hebben keihard zichtbaar wordt in vrijetijd en vakantie.’

"De kloof tussen wie wel en geen middelen heeft, wordt keihard zichtbaar in vrijetijd en vakantie." - David Talloen

Vroeger…

Zo belangrijk kan Rap op Stap dus zijn, concludeerde David. ‘Eerlijk gezegd: ik had het moeten weten. Ik groeide op in De Haan. Mijn moeder leidde er een sociaal toeristisch verblijf. Die sfeer was uniek, vrolijk, één en al ambiance en verbondenheid tussen de mensen.’ Tot midden jaren ’80 was dat de essentie van vakantie, denkt David: dicht bij huis, samen met anderen en vrij eenvoudig.

… En nu

Toegenomen gezinsinkomens, doorgedreven individualisering en de consumptiemaatschappij zetten dat naoorlogse sociaal-toeristische model onder druk.  De kloof tussen de ‘haves’ en de have-not’s’ is schrijnend zichtbaar geworden. Nochtans verloor de directe kracht van vrijetijdsbeleving niets van zijn essentie: mensen doen er de ervaring op erbij te horen. Vakantie en vrijetijd blijft cruciaal in een samenleving die pretendeert inclusief te zijn.  En net daarom moeten we die kracht weer in zijn essentie durven benaderen.

Dichtbij toegankelijk

David: ‘Ik wil graag zien dat we evolueren naar een fantastisch aanbod dichtbij. Divers en toegankelijk voor iedereen. Dat we kansen creëren opdat mensen elkaar leren kennen, met verschillen leren omgaan, hun wereld groter maken en hun zelfvertrouwen voelen groeien.’ Daarom wijdde de provincie Oost-Vlaanderen – in samenwerking met de Rap op Stap kantoren -  een brochure aan het betaalbare en zelfs gratis aanbod in de regio. Dat kan zelfs een motor worden onder de verdere ontwikkeling van dat aanbod, denkt David. Het zet aanbieders aan het denken over wat zij zelf kunnen bijdragen, en dan kan de bal snel aan het rollen gaan.

"Vrijetijd is geen middel tot iets anders. Het is een waarde op zichzelf, de uitdrukking van menswaardigheid."

Mentaliteitsverandering? Daarom.

David vindt dat beleid en hulpverlening moeten durven inzetten op vrijetijd en vakantie. ‘We zullen nog veel verhalen moeten vertellen om die mentaliteitsverandering waar te maken’, zegt hij. Want vakantie is geen extraatje dat onachtzaam weggesnoeid kan worden. Vrijetijd is geen middel tot iets anders. Het is een waarde op zichzelf. Het is de meest directe ervaring dat je erbij hoort. Het is de uitdrukking van waardigheid, van menswaardigheid. Het tilt mensen op. Het versterkt de verbondenheid in onze samenleving. Daarom.

Foto: coverfoto van de gids ‘gratis en betaalbare daguitstappen in Oost-Vlaanderen 2017’ door Tom Willocq, huisfotograaf provincie Oost-Vlaanderen.

David Talloen

In gesprek met

David Talloen coördineert de uitbouw van een netwerk van Rap op Stap kantoren in de provincie Oost-Vlaanderen. David: ‘En we zijn goed op weg. Twee jaar geleden bengelde onze provincie met 3 Rap op Stap kantoren aan het staartje van Vlaanderen. Nu zijn er 28 Rap op Stap punten, en tegen het einde van dit jaar zullen dat er bijna 40 zijn. Dit jaar bereiken we samen al 10.000 mensen. In 2018 hopen we dat te kunnen verdubbelen.’

De Oost-Vlaamse Rap op Stap kantoren bemiddelen het lokale en bovenlokale vakantie- en vrijetijdsaanbod naar mensen die omwille van armoede, beperking, migratieachtergrond of sociaal isolement minder toegang hebben tot vakantie en vrijetijd. Het gratis en betaalbare aanbod in de regio is bijeengebracht in de gids ‘Gratis en betaalbare daguitstappen in Oost-Vlaanderen 2017’. Hier vind je de gids, en nog meer toffe info.

Samenwerking over verschillende beleidsniveaus heen blijkt een stevige meerwaarde in de realisatie van die opmerkelijke groei in aantal en kwaliteit. Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is initiatiefnemer, en werkt intensief samen met het Steunpunt Vakantieparticipatie (Toerisme Vlaanderen), Toerisme Oost-Vlaanderen en de lokale besturen en initiatiefnemers.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 20 juni 2017 in de categorie Budget.

Neergepend door

Griet Bouwen is nieuw(s)maker voor het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Ze houdt van een hartelijk gesprek en stelt graag vragen die een verschil maken. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Contacteer onze redactie en zet je verhaal kracht bij.

Copyright © 2021 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |