Overslaan en naar de inhoud gaan

Vakantiecentrum draait op de kracht van inclusie

In gesprek met Robin Ronsyn | 3 maart 2020

Ooit was het een klooster. Vandaag is het een vakantiecentrum dat liefst van al bijzondere mensen ontvangt. De Kleppe (Everbeek) ligt te midden van de heerlijke glooiingen van de Vlaamse Ardennen. Mensen met de meest uiteenlopende achtergronden zijn er samen aan de slag via de sociale economie. Ook een indrukwekkend team van vrijwilligers schraagt de werking. Dat maakt van De Kleppe tegelijk een inspirerende onderneming en een kwetsbaar project. ‘Als een van onze beste vrijwilligers wegvalt kunnen we niet bepaald een vacature voor een nieuwe topvrijwilliger uitschrijven’, zegt coördinator Robin Ronsyn. Een vrijwilliger rekruteer je natuurlijk niet zoals je dat bij een werknemer zou doen. Een gesprek over de kracht van jonggepensioneerde vrijwilligers, altijd terugkerend afscheid en inclusie op elk niveau.

Iedereen groeit

De infrastructuur van De Kleppe is indrukwekkend. Het gebouw is volledig vernieuwd en tip top in orde om zowel mensen met een intensieve zorgbehoefte als mensen met autisme te ontvangen. Er zijn prikkelarme kamers, een snoezelruimte en zelfs een time-out ruimte. Robin: ‘Mensen die door hun aandoening of beperking agressie-aanvallen kunnen krijgen, kunnen bijna nergens terecht voor vakantie. Wij kunnen hen en hun begeleiders wel ontvangen.’

Geitjes voederen

Ook mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, worden met open armen ontvangen. Als gast of als medewerker. Robin: ‘De kunst is om mensen aan te spreken in hun talenten. Als we dat doen, als we echt in elkaar geloven, kan iedereen groeien én kunnen we ons centrum draaiende houden.’ In het team van De Kleppe zitten zowel nieuwkomers die werkervaringen opdoen als mensen met een mentale beperking die er een deel van hun dagbesteding doorbrengen.

“Mijn wereld gaat open sinds ik vrijwilliger ben in het vakantiecentrum.”

vrijwilliger Paul

Springplank naar de samenleving

De Kleppe floreert voor én door kwetsbare mensen. Er zijn permanent ongeveer zeven mensen in sociale tewerkstellingstrajecten aan de slag: nieuwkomers, mensen met een verslavingsgeschiedenis, mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen die in armoede leven. Robin is fier op het succes van deze trajecten. De meeste mensen vinden hun weg naar reguliere tewerkstelling.  De begeleiding van deze mensen is intensief, de tewerkstelling per definitie tijdelijk. Robin: ‘Dus is het altijd opnieuw afscheid nemen van medewerkers.’

Een geschenk

De Kleppe werd een vaste waarde in het landelijke Everbeek. Vijftig vrijwilligers uit de regio zetten hun schouders onder het project. Een tiental supervrijwilligers, voornamelijk jonggepensioneerden, zijn echte trekkers. Ze zitten verspreid over tien werkgroepen zoals onthaal, administratie, onderhoud en feestcomité. Robin: ‘Wij hebben dus geen tuinman,  wel een tuinploeg.’

Twee mensen wandelen

“De kunst is om mensen aan te spreken in hun talenten.”

Robin Ronsyn

Een van die vrijwilligers is Paul, die een carrière in het bankwezen achter de rug heeft. Robin vertelt hoe Paul zijn kennis en ervaring vandaag inzet voor De Kleppe. Hij verzorgt presentaties en zet zich in voor fondsenwerving. Robin: ‘Het is wonderlijk om te zien hoe Paul openbloeit. Ik heb hem al meermaals horen zeggen: mijn wereld gaat open sinds ik hier meedraai. Dat ik daarvoor eerst zeventig moest worden!’ Na een carrière waarin hij omringd was door mensen die het maatschappelijk goed hebben, is Paul blij dat hij iets kan terugdoen voor de meer kwetsbare mensen in onze samenleving. Robin: ‘Ik hoop dat hij, en vele andere vrijwilligers, dat nog vele vele jaren kunnen doen.’

 

Foto's: Copyrights Lisa Bilterijst
Robin Ronsyn

In gesprek met

Robin Ronsyn is coördinator van De Kleppe in Everbeek. De Kleppe is een vakantiecentrum waar iedereen terecht kan, ook kwetsbare mensen, personen met een mentale of fysieke beperking, mensen in armoede, mensen met autisme en personen met een bijzondere hulpvraag. Er zijn zorgmiddelen ter beschikking en er is ook een werking met dieren en een belevingstuin. De Kleppe kreeg als eerste vakantiecentrum in Vlaanderen het Autismevriendelijk label van Autisme Centraal.

De Kleppe is een deelwerking van De Overmolen, een organisatie die werkt vanuit het Brusselse en die creatieve en duurzame antwoorden ontwikkelt voor zij die door de mazen van het net vallen.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 3 maart 2020 in de categorie Vrijwilligers.

Eva De Groote

Neergepend door

Eva De Groote dwaalt nieuwsgierig rond om mensen te ontmoeten en kleine verwonderingen in woorden te vatten. Met een voorgeschiedenis als organisator in de kunsten is ze vandaag onafhankelijk aan de slag als romanschrijver en verhalenvinder. 

Copyright © 2024 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |