Overslaan en naar de inhoud gaan

"Vakantie is geen losstaande gebeurtenis, het is een deel van het leven"

In gesprek met Dan Benn | 6 maart 2015

'Ik wil uitzoeken hoe we de effecten van vakantie nog meer kunnen integreren in ons dagelijks leven', zegt onderzoeker Dan Benn, 'en hoe vakantie kan bijdragen aan ons groeiproces als mens. Stel dat we vakantie niet langer zien als een losstaande gebeurtenis, maar als deel van een groter verhaal? Toerisme, en inclusief toerisme in het bijzonder, kan volgens mij heel wat vruchten plukken van die shift in focus. Organisaties kunnen vakantiegangers daarbij steunen. De gesprekken op het Forum hebben mijn vertrouwen gesterkt in de piste die ik met mijn onderzoek ben ingeslagen.'

De eeuwige zoektocht naar geluk

'Het voorbije jaar heb ik veel onderzoek gedaan naar geluk’, aldus Dan. 'Mijn bevindingen in een notendop? Vroeger werd geluk gezien als een waarde, een totaalbalans die je opmaakte aan het einde van je leven. De mate waarin je je persoonlijke potentieel had vervuld, vertelde iets over hoe gelukkig je leven was geweest. Vandaag bekijken we geluk veeleer als een gevoel. We streven het constant na en voelen ons verplicht het te bereiken. In dat streven zit de mislukking al vervat. Gevoelens komen en gaan. Streven naar geluk is dus dè manier om ongelukkig te worden.'

"We streven constant naar geluk, en in dat streven zit de mislukking vervat."

Goed gevoel, goede vakantie?

'Die verschuiving in het kijken naar geluk zie je ook weerspiegeld in onderzoek naar sociaal toerisme', gaat Dan verder. 'Heeft een vakantie je een goed gevoel gegeven? Dan was ze geslaagd. Is dat niet zo? Dan niet. Bekijken we vakantie daarentegen vanuit een breder, meer waarde-georiënteerd kader, dan ziet het plaatje er anders uit. Dan is vakantie niet meer alleen bedoeld om je gelukkig te maken, maar ook een ervaring die kan bijdragen aan je ontwikkeling, je levensverhaal. Voor mijn doctoraat onderzoek ik de implicaties van zo’n meer geïntegreerde visie. Hoe kan sociaal toerisme bijdragen aan een persoonlijk groeiproces? En hoe kunnen we de effecten van vakantie ook in het gewone dagelijkse leven meedragen?'

"Maar vakantie is niet alleen bedoeld om je gelukkig te maken. De ervaring kan ook bijdragen aan je levensverhaal."

'Vakantie is sowieso een recht’, benadrukt Ben. 'Ik wil het zeker niet tot een functionele kwestie reduceren. Wel zie ik veel potentieel voor toeristen die zelf vragende partij zijn voor zo’n geïntegreerde aanpak. Sociaal toerisme kan een fantastische springplank zijn naar persoonlijke en maatschappelijke verandering.'

Een extra schakel

Op het Forum ging Dan met een groepje van 17 enthousiaste deelnemers rond zijn onderzoeksvraagstuk aan de slag. Wat bleek? Geen van hen had zich al afgevraagd waarom ze eigenlijk op vakantie gaan en hoe ze de effecten van vakantie ook thuis kunnen laten voortduren. 'De positieve effecten van vakantie zijn doorgaans na drie dagen tot een week verdwenen', zegt Dan. 'Ik ben benieuwd naar wat mensen kan helpen om dat vakantiegevoel langer vast te houden.'

"Hoe meer inzicht je als vakantieganger leert krijgen in je noden, hoe meer je uit je reis haalt."

Een piste die Dan momenteel onderzoekt, is die van een extra schakel tussen de toerist en zijn vakantie, en tussen de vakantie en het dagelijkse leven. 'Ik denk aan een bufferorganisatie die mensen meer inzicht helpt te krijgen in hun noden en hoe ze hun vakantie daarop kunnen afstemmen. Na afloop kan dan gereflecteerd worden op de vakantie en op wat kan helpen om het vakantiegevoel te verlengen.

Op het Forum ontdekte ik dat Rap Op Stap blijkbaar al zo’n ondersteuning voorziet. Echt een openbaring', zegt Dan enthousiast. 'Het sterkt mijn vertrouwen dat ik met mijn onderzoek op het goede spoor zit. Ik wil de dialoog met Vakantieparticipatie en Rap Op Stap dan ook absoluut levend houden. De praktijkkennis en -ervaring van sociaal-toeristische organisaties zijn immens waardevol voor mijn werk. Ze helpen me focussen op de mogelijkheden. En dat zijn er heel wat.'

Dan Benn

In gesprek met

Dan Benn doctoreert aan de Univerity of Surrey, een van ’s werelds topuniversiteiten op het vlak van sociaal toerisme. Hij onderzoekt hoe sociaal toerisme een positief lange termijneffect kan hebben op het mentale welzijn van families uit kansengroepen in Engeland.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 6 maart 2015 in de categorie Leereffecten.

Neergepend door

Lien van Laere is nieuw(s)maker voor het netwerk Vakantieparticipatie. Ze is gebeten door mensen en hun verhalen. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Neem contact met onze redactie. Samen maken we er nieuws van.

Copyright © 2023 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |