Overslaan en naar de inhoud gaan

Toerisme transformeert? 4de couplet: Nieuw maatschappelijk project

In gesprek met Peter De Wilde, administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen | 27 april 2017

In vier coupletten reizen we met Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen langsheen de transformerende kracht van toerisme. We vroegen hem waarin die transformatie kan werkzaam zijn. In drie vorige artikels sprak Peter over hoe reizen de reiziger verandert, de gastheer inspireert, de bestemming verrijkt. Peter had het over een paradigmashift die onze kijk op toerisme, toeristische ontwikkeling en marketing diep kan beïnvloeden.  Om die shift te maken, staat zijn team bij Toerisme Vlaanderen ook voor transformerend werk. Peter: ‘De authenticiteit, de waarachtigheid van onze bestemmingen als uitgangspunt nemen en verbinden; slow en duurzaam toerisme mogelijk maken; de toerist ontzorgen door in te zetten op logistieke oplossingen; reizigers kansen bieden om ervaringen te kunnen opdoen die hen raken, begeesteren.’ Daarvoor zal samenwerking op alle niveaus belangrijk zijn, zegt Peter. Tot op het niveau van de lokale gemeenschappen.

Overal, van Vlaanderen, over de provincies tot in gemeenten en dorpsgemeenschappen zijn er gepassioneerde mensen die trots zijn op hun plaats, er mensen willen verwelkomen en hen onvergetelijke ervaringen bieden. ‘Wat we nog niet hebben is een gemeenschappelijke doorleefde visie. Daar moeten we nu werk van maken. Bondgenoten zoeken, partnerschappen ontwikkelen en werken aan een breed gedragen verhaal.’

‘Decennialang lag de focus van Toerisme Vlaanderen bij de internationale bezoeker. Gaandeweg ontstond een disconnectie tussen ons werk en het lokale niveau. Het lokale draagvlak is grotendeels verdampt, en zal dat nog verder doen wanneer we er niet in slagen om plekken en belevingen fijnmaziger te verbinden. Ik wil groeien naar partnerschappen in een veel vlakkere structuur. Wij moeten niet ‘neerdalen’ in de lokale gemeenschappen. Wij moeten er samenwerken, ten voordele van de gemeenschappen, de buitenlandse reiziger én de Vlaming die in zijn regio op reis wil.’

"Wij moeten samenwerken met de lokale gemeenschappen. Ten voordele van die gemeenschappen, de buitenlandse reiziger en de Vlaming die in eigen regio op reis wil." - Peter De Wilde

Partnerschap met het lokale niveau

Lokale besturen hebben sleutels in handen om de kracht van ‘hun plaats’ in te zetten zodat de reiziger kansen krijgt om geraakt, wijzer, rijker en met een ‘sense of place’ weer naar huis te gaan. Wat hebben lokale besturen dan nodig? Peter: ‘Twee dingen: inspiratie en daadkracht. Inspiratie voor de ontwikkeling van een visie, gebouwd op sterkten en dromen waar je naartoe wil. En daadkracht om de moed te vinden ervoor te gaan. Want ook dat is iets van ons, Vlamingen: de schrik voor commentaar is vaak sterker dan de moed om het anders te durven doen.’

Toerisme Vlaanderen kan die daadkracht ontwikkelen en aanmoedigen. ‘We hebben de waarheid niet in pacht, laat dat duidelijk zijn. We kunnen wel onze kennis doorgeven, mee nadenken en begeleiding bieden bij visieontwikkeling. Als de ziel van onze plekken – the spirit of place – een beetje aanraakbaar wordt, ja, dan staan we op de grond waar reizigers nieuwsgierig komen en rijker vandaan gaan.’

Een breed maatschappelijk project

Toerisme kàn de wereld veranderen, zegt Peter. ‘Als we ons – nu overwegend ‘harde’ economisch geïnspireerde – verhaal completeren met aandacht voor het sociale weefsel waarin het toerisme plaatsgrijpt.’ In de ontmoeting tussen reiziger, plaats en bevolking dus. Lokale mensen aanmoedigen om gastheerschap op te nemen, kan een vliegwiel zijn om mensen sterker te verbinden met hun plaats. Ultimo leidt dat tot een gezondere samenleving, waar mensen in betere verstandhouding samenleven en -werken. ‘Als we te snel loskomen van de authentieke beleving van ‘thuis’ zijn, dreigen mensen zichzelf en de verbinding met elkaar kwijt te spelen. Zover zijn we niet in Vlaanderen. Het sociale weefsel is niet kapot, maar hier en daar wel aan herstel toe.’

Toerisme als ‘product’ dat ontstaat in partnerschap, is een hefboom voor het versterken van het democratisch gehalte van de samenleving, stelt Peter De Wilde. ‘We komen daarmee op terrein dat niet afgepaald is, dat geen vaste structuur heeft. En dat is spannend, want wat gebeurt er dan? Maar bon – zoals ook Jef Staes met zijn metafoor van de rode aap wil aangeven: de spannendste dingen komen uit de marge.’

What’s in it voor Toerisme Vlaanderen?

Voor medewerkers van Toerisme Vlaanderen betekent het een andere manier van buiten komen. Niet willen beheersen hoe het lokaal moet werken, maar drive vinden in verwondering. ‘Vertrekken vanuit potentiële belevingen in een fijnmazig netwerk van bestemmingen dus. Ons samen met lokale mensen afvragen welke beleving een plek uniek maakt en zoeken naar belevingen waar een transformerende kracht van uitgaat. En verbindingen leggen waar reizigers de ervaring kunnen hebben van in-en-uit-gaan, van zich kunnen smijten in indrukken en zich terugtrekken in de rust, van geïnspireerd raken door erfgoed en heling vinden in de natuur.’

"We hebben het allemaal in huis. Wat we nu te doen hebben is dat met elkaar verbinden."

‘We hebben het allemaal in huis. We ontwikkelden al een visie die evolueerde van bestemmingen naar belevingen. Nu moeten we dat nog koppelen aan plekken én vertrekken vanuit de visie dat mensen plekken maken. Ook de methodieken om lokale netwerken te ondersteunen – zoals Vakantieparticipatie en het netwerk van Rap op Stap initiatieven – hebben we al in huis. Wat we nu te doen hebben is dat allemaal verbinden.’

Waar staan we binnen enkele jaren? ‘Dan hebben we handen en voeten gegeven aan het begrip verbinding’, zegt Peter. ‘Verbindingen in de sector, tussen Vlamingen en internationale bezoekers en tussen Vlamingen onderling.’

Met die focus op verbinding sluiten we af. Voor nu, want alles is altijd in ontwikkeling. Dat is het verhaal van langzaam voortschrijdend inzicht.

Peter De Wilde

In gesprek met

Op zoek naar de transformerende kracht van toerisme

Peter De Wilde (48) staat aan het hoofd van Toerisme Vlaanderen. De opdracht van Toerisme Vlaanderen is Vlaanderen in het buitenland en bij de eigen bevolking promoten als toeristische bestemming. Maar waarom eigenlijk? Welke kracht kan uitgaan van toerisme, met welke meerwaarden en voor wie?  ‘De vragen stellen is een oefening in nederigheid’, zegt Peter De Wilde. ‘Het helpt ons dieper begrijpen wat we – Toerisme Vlaanderen - ‘maar’ zijn en wat we ‘maar’ kunnen. De antwoorden liggen in de context waarin we werken. Fundamenteler begrijpen waarom we doen wat we doen, kan ons completer maken.’

In een lang gesprek met Peter reizen we langs intuïtieve vermoedens, inzichten, en hoop. Kan van toerisme een transformerende kracht uitgaan? En wie of wat transformeert er dan? Kan toerisme daardoor bijdragen aan levendige gemeenschappen, verbinding van mensen met elkaar, met plaats en met de wereld?

In vier artikels staan we samen met Peter De Wilde stil bij de betekenis van reizen, het belang van je plaats kennen, de uitdaging om nieuwe verbindingen te leggen in onze regio en de uitdagingen van Toerisme Vlaanderen om bij te dragen aan een breed maatschappelijk project.

Toerisme Transformeert?

              1ste couplet: ‘Wie reist, verandert’
​              2de couplet: ‘Ken je plaats’
​              3de couplet: ‘Plekken en passies verbinden’
              4de couplet: ‘Nieuw maatschappelijk project’

Dit verhaal werd gepubliceerd op 27 april 2017 in de categorie Vakantie.

Neergepend door

Griet Bouwen is Storyweaver voor het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Ze houdt van een hartelijk gesprek en stelt graag vragen die een verschil maken. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Contacteer onze redactie en zet je verhaal kracht bij.

Copyright © 2022 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |