Overslaan en naar de inhoud gaan

Expert sociaal toerisme uit Engeland wil krachten bundelen met Vlaanderen

In gesprek met Dan Benn | 26 februari 2014

Alive and kicking’, zo omschrijft Dan Benn het Forum Vakantieparticipatie waarop hij onlangs aanwezig was. Dan doctoreert aan de University of Surrey, een van ’s werelds topuniversiteiten op het vlak van toerisme. De passie en expertise die hij op het Forum ervoer, ziet hij als dé motor om het sociaal toerisme verder te promoten. ‘Het zou mooi zijn als we de krachten in België en Engeland konden bundelen’, zegt hij. ‘Samen raken we zoveel verder dan alleen.’

Alive and kicking!

Dan is één brok enthousiasme als hij op het Forum  in Leuven terugblikt. ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’, zegt hij. ‘In Engeland woonde ik weliswaar een aantal conferenties rond sociaal toerisme bij, maar de sociale vakantieganger zelf zie je er niet. Alles is er heel academisch en de communicatie is voornamelijk zakelijk. Het Forum daarentegen was alive and kicking. Je kon er echt de dialoog aangaan met de vakantiegangers zelf. Fantastisch, want zo creëer je een totaal andere energie. Het geeft je voeling met ‘sociaal toerisme in actie’, wat ik hier in Engeland toch gemist heb.’

Vakantie: luxe of basisrecht?

Ook het engagement van de vakantiepartners maakte indruk op de onderzoeker. ‘Het was heel fijn om met hen te kunnen praten over hun motieven om met Vakantieparticipatie in zee te gaan. Ik had het gevoel ze die keuze heel bewust maken – niet alleen vanuit zakelijk standpunt, maar ook vanuit een oprecht geloof in het belang van vakantie voor iedereen. Hier in Engeland wordt sociaal toerisme niet vanuit de overheid gereguleerd’, legt Dan uit. ‘Het is vooral een zaak van liefdadigheid. Steun komt van de bevolking. En de giften zijn vrij beperkt, aangezien velen vakantie hier eerder als een luxe dan als een basisrecht zien. In Vlaanderen leeft die visie misschien ook nog bij een grote groep mensen, al heb ik de indruk dat er wel al een veel groter bewustzijn bestaat. Voeg daar overheidsondersteuning en een duidelijk engagement van aanbieders aan toe en er ontstaat vanzelf een andere grootteorde.’

Internationaal grote speler op de sociaal toeristische kaart

Op het vlak van kennis, aanbod en expertise rond sociaal toerisme, overstijgt België volgens Dan ruimschoots de situatie in Engeland. ‘In Vlaanderen heeft men bij Vakantieparticipatie blijkbaar het idee dat de werking nog vrij klein is, omdat er nog zoveel spelers niet overtuigd zijn van het recht op vakantie voor iedereen. Nochtans is wat Vakantieparticipatie doet gigantisch, in vergelijking met Engeland en de meeste andere landen.' 

"Zoveel mensen worden al bereikt. Daar kunnen we in Engeland veel uit leren."

Passie voor mensen

Passie is voor Dan een sleutelwoord voor het verder laten groeien van sociaal toerisme. ‘Sinds ik hier in Engeland met mijn onderzoek ben gestart, ben ik eigenlijk alleen nog maar in contact gekomen met academische tijdschriften en een aantal onderzoekers. Boeiend, al blijft het tegelijk heel droog en abstract. Op het Forum heb ik een uitgesproken dynamisch, capabel en toegewijd team ontmoet dat in de eerste plaats bezig is met mensen. Ik heb een immense passie en een diepgaand moreel inzicht gevoeld. Het gaf mij kracht en inspiratie, zowel voor mijn research als voor mijn verdere werk in dit veld. Zonder toewijding blijft sociaal toerisme een fenomeen in de marge. Voor echte verandering heb je mensen nodig die er vurig in geloven dat het zoveel meer is dan een zakelijk model. Die mensen heb ik bij Vakantieparticipatie gevonden.’

"Ik heb een immense passie en een diepgaand moreel inzicht gevoeld. Het gaf mij kracht en inspiratie."

Bruggen bouwen, krachten bundelen 

Dan heeft het gevoel dat het sociaal toerisme in Engeland weliswaar nog in de kinderschoenen staat, maar dat het wel in dezelfde richting evolueert. ‘Het zou mooi zijn als we de krachten konden bundelen’, zegt hij. ‘Zelf wil ik absoluut de contacten met Vlaanderen onderhouden en versterken. Misschien kunnen we op termijn wel een model ontwikkelen waarin we onze kennis bundelen om zo een nog sterker aanbod te laten ontstaan. Samenwerken is volgens mij in ieder geval de weg naar een sterk sociaal toeristisch aanbod in de toekomst.’

Dan Benn

In gesprek met

Dan Benn doctoreert aan de Univerity of Surrey, een van ’s werelds topuniversiteiten op het vlak van sociaal toerisme. Hij onderzoekt hoe sociaal toerisme een positief lange termijneffect kan hebben op het mentale welzijn van families uit kansengroepen in Engeland.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 26 februari 2014 in de categorie Samenwerken.

Neergepend door

Lien van Laere is nieuw(s)maker voor het netwerk Vakantieparticipatie. Ze is gebeten door mensen en hun verhalen. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Neem contact met onze redactie. Samen maken we er nieuws van.

Copyright © 2020 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |