Overslaan en naar de inhoud gaan

De kracht van nabijheid roept ons

In gesprek met Carine Geboers | 17 april 2020

‘Wat gek eigenlijk om vast te stellen. Je hoort nu veel mensen zeggen: “deze hele situatie brengt het beste in de mensen naar boven.” Ik ervaar dat helemaal anders. Het beste in de mensen, dat wàs er al. Deze situatie maakt het alleen veel en veel meer zichtbaar.’

Het was zo één van die, bijna per ongeluk, spontane uitspraken van Carine Geboers, netwerkverbinder bij Iedereen Verdient Vakantie. Carine voelt zich een bevoorrechte waarnemer van wat op dit moment gebeurt in de Rap Op Stapkantoren. ‘Vandaag zie ik dat vanuit onverwachte hoeken mensen bereikt en ondersteund worden in deze crisistijd. Ik zit als het ware in de duurste loge van de maatschappij, een beetje zoals de twee oude mannen Statler en Waldorf, in hun bak bij de Muppetshow. Maar dan zonder hun cynisme. Ik ken iedereen die op het podium staat en een geweldige performance van kleine en grote goedheid laat zien. En het bevalt me enorm wat ik op dit moment zie.’

Haar quote bleef plakken. En maakte ons nieuwsgierig. Want de Rap op Stapkantoren zijn gesloten, en toch gebeuren er op dit moment dingen die een wereld van verschil maken in mensenlevens. We hebben samen een onderzoekend gesprek naar wat vandaag allemaal extra zichtbaar wordt. En of we daar sprankeltjes nieuwe toekomst in zien.

Rap op Stap gesloten?

Een Rap Op Stapkantoor zorgt er in ‘normale tijden’ voor dat vakantiegangers hun vakantiedrempels overwinnen. Een beetje als een klein lokaal reisbureau, dicht bij de mensen. Mensen die een financiële drempel ervaren, en niet bij een sociale organisatie aangesloten zijn, kunnen er makkelijk binnenspringen, zonder lidmaatschap. Zorgzame toeleiding naar het toeristisch en vrijetijdsaanbod gebeurt door gepassioneerde vrijwilligers en beroepskrachten.

“Voor mensen in armoede slaat deze crisis extra hard toe. Zij worden nu het hardst geraakt.”

Carine Geboers

In deze nieuwe wereld, waar we allemaal in ons kot moeten blijven en zo goed als alles gesloten is, deden ook de Rap op Stapkantoren noodgedwongen hun deuren toe. Op uitstap trekken of met vakantie gaan zit er, behalve kleine ontdekkingen en verwonderdingen vlakbij je huis (*), voorlopig niet in.

En toch blijft er wat bewegen.

180 kg hesp!

Lokale Rap op Stapkantoren, gerund door vrijwilligers, worden grotendeels opgezet met hulp van organisaties ‘te velde’. Een groot deel van de kantoren is gevestigd in het lokale sociaal huis of het dienstencentrum, soms met een structurele ondersteuning door de gemeente of het OCMW. Samenwerking met lokale actoren, vzw’s en organisaties die met de doelgroep werken vormen de sleutel om het juiste publiek te bereiken.

“Het beste in de mensen, dat wàs er al. Deze situatie maakt het alleen veel en veel meer zichtbaar.”

En dat is precies wat nu zichtbaar wordt. Carine merkt dat vooral de Rap Op Stapkantoren, ingebed in vrijwilligersorganisaties zoals armoedeverenigingen, in deze crisistijd terugvallen op wat ze in het verleden altijd al deden. Mensen die het hard nodig hebben bereiken en ondersteunen. Voldoen aan dringende noden en behoeften. Mensen helpen. Zij kennen hun mensen, zijn hen zeer nabij, ze weten hen vlot te vinden. Op die manier detecteren ze snel waar de dringende noden van mensen zitten.

Voor mensen in armoede slaat deze crisis extra hard toe. Zij worden nu het hardst geraakt. Sommige producten worden schaarser en daarom duurder. Het ergste hamsteren is voorbij, maar de goedkoopste merken zijn minder beschikbaar. Wat als je naar het ziekenhuis moet, en je beschikt amper over wat basisbenodigdheden? Wonen op een klein appartement, met alle kinderen thuis, en dan huiswerk digitaal moeten maken, hoe doe je dat zonder computer?

Armoede maakt mensen vandaag extra kwetsbaar. En in tijden als deze zien we mensen opstaan om het goede te doen.

Carine: ‘Ik hoor hartverwarmende verhalen uit het netwerk, zoals bij ’t Vlammeke in Kessel, waarbij vrijwilligers vanuit hun garage voedselhulp organiseren, met grote tafels voor voldoende veilige afstand. Bij de Ruiter in Waasmunster, wordt zelfs bijgebouwd in de tuin zodat er genoeg plaats is om nog meer gezinnen te helpen. Zo kregen ze vorige week 180 kilogram hesp van een vleesfabriek. Met man en macht werd die versneden en verdeeld aan gezinnen die het nodig hebben.’

De kleine en grote goedheid van de mens komt in het licht te staan.

Draaiboek voor de toekomst

Wat maakt dat deze vrijwilligerswerkingen erin slagen zo snel te schakelen in crisistijd?  Carine hoort in het netwerk dat op dit moment nieuwe mensen de weg vinden naar broodnodige hulp. De rol van sociale media is hierbij moeilijk te overschatten. Ja, er valt wat te zeggen over deze middelen, maar het is een feit: via Facebook, Messenger en tal van andere apps, loopt de communicatie super snel, en komt broodnodige informatie terecht bij een nieuw publiek. Er wordt rechtstreekser gecommuniceerd, zonder omwegen of doorverwijzingen.

“Een overheid kan hier een mooie rol spelen als facilitator van gezamenlijke initiatieven van de burger.”

De onafhankelijkheid van deze organisaties geeft hen de mogelijkheid om te doen wat ze doen, denkt Carine. Een overheid kan hier een mooie rol spelen als facilitator van gezamenlijke initiatieven van de burger. Carine ziet wel wat in brede draaiboeken voor de toekomst. ‘Stel dat dit nog eens gebeurt. Hoe mooi zou het dan zijn, als in elke gemeente een draaiboek klaar ligt. Geen strikt kader, wel aanbevelingen op vlak van snelle communicatie en informatie. Hoe vinden we snel die mensen terug die hulp nodig hebben? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen te eten krijgt? Wat met daklozen en vluchtelingen?’

Carine: ‘Ik durf te hopen dat bij velen de ogen opengaan. Dat de samenleving ziet dat onverwachte partners mensen kunnen bereiken die anders niet bereikt worden.’

De kracht van nabijheid doet een appèl op ons voor de toekomst.

Dromen van de zomervakantie

De toekomst... Durven we dat, in deze tijd, al een beetje dromen van de zomervakantie? Hopen dat een Rap Op Stapkantoor na deze tijd, opnieuw en misschien nog meer, aan iedereen gelijkwaardige vakantiekansen kan aanbieden?

Carine: ‘Het verschil tussen arm en rijk komt nu al sterker bovendrijven, en zal misschien nog vergroten, wanneer we bijvoorbeeld terug op uitstap of vakantie kunnen. Stel dat we, in betere tijden, naar zee of de Ardennen mogen... dreigt daar dan misschien een soort “vakantiegentrificatie”(**)?’, vraagt Carine zich bezorgd af. ‘Dat alleen de welgestelde mensen de eerste en beste vakantieplaatsen in eigen land te pakken krijgen, en mensen met minder middelen opnieuw uit de boot vallen?’

Binnen het netwerk Iedereen Verdient Vakantie, worden alvast stevige plannen gesmeed. Om het recht op vakantie in de toekomstige tijd te garanderen. En een mooi uitstap- en vakantieaanbod te vrijwaren voor mensen die drempels ervaren. Opdat Rap Op Stapkantoren, vanuit de kracht die zij vandaag extra sterk tonen, mensen weer op weg helpen naar verwonderlijke, deugddoende vakantiemomenten.

It is wonderful! Bravo! We love it!

 
Headerfoto: congerdesign via Pixabay
 
Met dankbaar gebruik van de bron: ‘De kracht van nabijheid in laagdrempelige vrijetijdskantoren: Rap Op Stap’
 
(*) Tips voor Kleine Ontdekkingen en Verwonderdingen vlakbij huis  #ontdekkingtroef
(**) Gentrificatie: een proces van opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied, het aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe bewoners/gebruikers en de daarmee gepaard gaande verdrijving van de lagere klassen uit het stadsdeel. De opwaardering gaat gepaard met een stijging van de prijzen voor onroerend goed en de huurprijzen.
 
Carine Geboers

In gesprek met

Carine, 41 jaar, werkt als netwerkverbinder bij Iedereen Verdient Vakantie. Ze heeft extra aandacht voor het Vlaamse Rap Op Stap netwerk en voor de provincie Limburg.

Nieuwsgierig naar wat er leeft in het grote netwerk Iedereen Verdient Vakantie richt ze haar oren als grote satellietschotels naar iedereen die wil vertellen.

‘Verhalen, ze geven onze werking richting, inspireren en motiveren ons team om het nog beter te doen. Verhalen geven dat grote netwerk Iedereen Verdient Vakantie vorm, ze maken het tastbaar. Ze zijn ons kostbaarste goed. Met veel zorg verzamelen wij ze.’

Dit verhaal werd gepubliceerd op 17 april 2020 in de categorie Vakantiebemiddeling.

Els Meersschaert

Neergepend door

Els Meersschaert is altijd onderweg, met mensen. Vanuit haar woonplaats Elversele duikt ze met veel plezier de wereld in om af te spreken ergens in het land, voor een babbel, lekker eten, een koffie of een aperitief. Verbinding en echte ontmoeting creëren via betekenisvolle gesprekken, samen ontdekken en waarderen van wat werkt geeft Els energie. Verhalen van mensen over momenten die ze zelf beleefd hebben, vormen de basis van haar werk als facilitator bij tussentijd.

Copyright © 2021 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |