Overslaan en naar de inhoud gaan

Als we nu eens gingen muzelieren?

In gesprek met Bart De Vos | 17 juli 2020

Wanneer ik een nieuw woord ontdek dat mijn woordenschat verrijkt, ben ik altijd zo blij als een kind dat een onverwacht ijsje krijgt. Tijdens een gesprek met coördinator Bart De Vos van jeugdhostel Bed Muzet was daar weer zo’n schoon nagelnieuw woord. MUZe LIERe. Ik hoor er spontaan ‘muzelieren’ in, een speels werkwoord dat verwijst naar muziek en Lier. Of naar de muze vinden in Lier. Feit is: MUZe LIERe is een meerdaags cultuuravontuur voor kinderen uit het lager en secundair onderwijs. Bed Muzet doet zijn faam als eerste cultuurhostel van Vlaanderen daarbij alle eer aan. In samenwerking met de Lierse Muziekacademie zetten ze er meerdaagse leeractiviteiten op. Een alternatief voor de welbekende bos- of zeeklassen, waarin kinderen dans, woord, media, beeld en muziek kunnen beleven. Omdat kunst niet alleen kijken, luisteren en genieten kan zijn, maar net zo goed de beleving is van zelf kunst maken. Stel je voor dat ook sociale organisaties met hun groepen zouden kunnen muzelieren, aarzelde ik. ‘Dat zou moeten kunnen’, zegt Bart.

Bed Muzet is een jonkie in het Vlaamse veld van jeugdherbergen en -hostels. De deuren openden in 2015, als prachtig sluitstuk van een nieuwe invulling van een Liers stukje binnenstad, gelegen nabij Vlaanderens grootste academie voor deeltijds kunstonderwijs. Die nabijheid is allesbehalve toevallig. De historiek leest als een sprookje dat begon bij de behoefte van de academie aan extra repetitie- en voorstellingsruimten. Die vonden ze in 2005 in de Jezuïetenkerk van Lier. Een groep liefhebbers van muziek en lokaal erfgoed restaureerde de kerk. In een nieuwbouw brachten ze sanitair en foyer Bar Muza onder. Aan de overkant van de aanpalende tuin braken de Zwartzusters op dat moment hun hoofd over de toekomstige bestemming van hun klooster. De perfecte plek voor wat in 2015 Bed Muzet zou worden.

De Lierse combinatie van podiumacademie, podia en verblijfsaccommodatie is geïnspireerd op de Duitse Landesmusikakademie. Elke Duitse deelstaat heeft zo’n plek waar mensen kunnen verblijven en er elke dag iets rond muziek kunnen doen. ‘In België bestond dat niet’, zegt Bart. Tot Bed Muzet het sluitstuk werd van de Lierse cultuurcampus, met de academie, de kerk en de foyer. De naam ‘Bed Muzet’ paste mooi bij Bar Muza, vonden ze in Lier. Muzet verwijst naar ‘musette’, dat de naam is van een doedelzak, een dans en een hobo.

Cultuur, muziek en MUZe LIERe

Naast rugzaktoeristen, fietsers, families en vriendengroepen die in Lier een betaalbare overnachting zoeken, vinden vooral koren, orkesten, theatergroepen, dansgroepen en beeldende kunstenaars hun weg naar Bed Muzet. Ze repeteren in de academie, eten bij Bar Muza en slapen in Bed Muzet. Terwijl ze tijdens de vrije uren vanzelfsprekend van het Lierse begijnhof, het park, de omgeving van de Nete en de gezelligheid van het kleine binnenstadje kunnen genieten. ‘Een fantastisch publiek van cultuurliefhebbers’, zegt Bart.

“Wie geweest is, wil terugkomen”

Bart De Vos

 

En dan is er ‘MUZe LIERe’. Een logische stap voor een jeugdherberg die ingebed ligt in een heuse cultuurcampus. Bart: ‘Aangemoedigd door het Bamfordrapport (een studie naar cultuurparticipatie bij Vlaamse jongeren uit 2007) en met het vooruitzicht op subsidies begonnen we cultuurklassen te organiseren. Daarmee wilden we Vlaamse kinderen en jongeren nauwer in contact brengen met kunst en cultuur.’ Als waardig alternatief voor de traditionele zee- of bosklassen, maken Bed Muzet en de podiumacademie nu programma’s op maat van scholen. De groepen worden begeleid door professionele kunstdocenten. De gebouwen en materialen van de academie staan ter beschikking. In avonturen van twee tot vijf dagen kunnen kinderen dans, beeld, media en muziek beleven. De scholen zijn lovend. Kinderen en leerkrachten zijn blij met de nieuwe ervaringen die ze opdoen. ‘Wie geweest is, wil terugkomen’, lacht Bart.

Iedereen muzeliert?

Bed Muzet is partner bij Iedereen Verdient Vakantie, al blijken vakantiegangers en groepen vanuit dit netwerk nu amper de weg te vinden naar het cultuurhostel. ‘Natuurlijk mag dat meer zijn. We hebben ook een maatschappelijke rol te vervullen. De overheid betoelaagt onze werking, dus vinden we dat we iets moeten teruggeven aan de samenleving’, zegt Bart. ‘Er zijn voor mensen in armoede is ons trouwens niet vreemd. Er loopt een samenwerking met het lokale OCMW, waardoor Bed Muzet af en toe als tijdelijke opvangplek fungeert voor mensen die geen dak boven het hoofd hebben.’

“Bed Muzet fungeert ook af en toe als tijdelijke opvangplek voor mensen die geen dak boven het hoofd hebben.”

Of er ook door volwassenen zou kunnen gemuzelierd worden, vraag ik, een beetje aarzelend. Want ik ken wel wat verenigingen van mensen in armoede die echt inzetten op cultuurbeleving. Met theater, zang, muziek en beeldende kunst. Hoe mooi zou het zijn om in Lier zelf te musiceren of kunstzinnig te creëren, om Lier als cultuurplek te mogen beleven. ‘Vanzelfsprekend staan we daarvoor open’, zegt Bart. Om er meteen aan toe te voegen dat er in de academie zeker mensen aanspreekbaar zijn voor kunstprojecten met mensen in armoede. ‘We hebben helaas niet de mankracht om veel dossierwerk voor te bereiden. Als dat stuk door de organiserende vereniging wordt opgepakt, zoeken we graag mee naar mogelijkheden en mensen die zich willen engageren.’

Ben jij betrokken bij een vakantie-organisator of sociale organisatie in het netwerk van Iedereen Verdient Vakantie? Zin in MUZe LIERe bovendien? Samenwerken met Bed Muzet en de Cultuurcampus in Lier kan een verrassende groepsvakantie opleveren. Een vakantie in een schoon stadje aan de Nete waarin beeldende kunst, muziek of dans een hoofdrol spelen, ’t zou een boeiend experiment zijn. Goed om weten: voor bijzondere projecten die vakantiedrempels wegnemen komt in het najaar van 2020 een extra projectoproep. Misschien maakt het één het ander mee mogelijk.

Biofoto Bart De Vos

In gesprek met

Bart De Vos coördineert cultuurhostel Bed Muzet in Lier . Ze hebben woelige wateren doorzwommen, daar in Lier. Als startende jeugdherberg moesten ze al in 2016 de gevolgen van de aanslagen verteren. Wat later viel een belangrijke subsidiebron weg die een fundament was onder hun Muzeliere-programma. En in maart 2020 dwong het coronavirus het hostel tot tijdelijke sluiting. Op 1 augustus opent Bed Muzet haar deuren opnieuw. Met groot enthousiasme en in de hoop dat 2021 een goed jaar mag worden. De reservaties van koren en andere cultuurminnende groepen zijn alvast bijzonder hoopgevend.

Meer over MUZe LIERe vind je hier

Dit verhaal werd gepubliceerd op 17 juli 2020 in de categorie Cultuur.

Neergepend door

Griet Bouwen is Storyweaver voor het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Ze houdt van een hartelijk gesprek en stelt graag vragen die een verschil maken. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Contacteer onze redactie en zet je verhaal kracht bij.

Copyright © 2023 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |