Overslaan en naar de inhoud gaan

Mvo

Aanbodmadam in actie

In gesprek met Geneviève Delefortrie | 21 mei 2013

Een vrouw met een missie. Gedreven doorzetter. Zoekend naar betere oplossingen, sterkere ideeën, nieuwe manieren om de dingen aan te pakken. Geneviève Delefortrie is adjunct van de directeur bij het Steunpunt Vakantieparticipatie, een krachtig samenwerkingsplatform binnen Toerisme Vlaanderen. Gebeten om zoveel mogelijk vakantiegangers een zo gevarieerd mogelijk vakantiepalet te bieden. Want mensen in armoede hebben veel baat bij een uitstap of vakantie.

Mensen met een missie verzetten bergen. Ze puren energie uit hun gedrevenheid. Geneviève ook. ‘Ik wil iets positief bijdragen aan de maatschappij. Werken bij Vakantieparticipatie geeft mij het gevoel dat ik dat ook echt aan het doen ben. Private en publieke partners werken er samen aan het recht op vakantie voor iedereen. En dat motiveert mij enorm’, zegt ze.

Bij Vakantieparticipatie wordt ze wel eens de ‘aanbodmadam’ genoemd. Samen met collega Ingrid bouwt Geneviève aan groot en aantrekkelijk vakantie-aanbod voor mensen met een bescheiden inkomen. Elk nieuw hotel of groepsverblijf dat in zijn deuren opent voor mensen in armoede, elke Bed & Breakfast of camping betekent een extra vakantiekans voor mensen in armoede. De vraag is groot en blijft groeien. In 2012 boekten haast 106.000 mensen een uitstap of vakantie. Het aanbod kan de vraag maar amper volgen.

Het toeristisch aanbod voor mensen met een beperkt inkomen is gebaseerd op de goodwill van ondernemers die ook iets willen bijdragen aan de samenleving. Toeristische aanbieders van verblijf en attracties bieden een flinke korting voor mensen die zonder die prijsverlaging niet met vakantie kunnen. ‘Het is een zeer concrete manier om maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een hot thema, en aansluiten bij vakantieparticipatie een concrete stap om dat waar te maken,’ zegt Geneviève.

Al is het geen evidente stap. Het Steunpunt Vakantieparticipatie vraagt dat toeristische aanbieders minstens 30% korting geven aan vakantiegangers die via het Steunpunt boeken. ‘De ondernemers dragen die korting volledig zelf. Dat is een behoorlijk groot engagement. Al is de economische return op zich ook interessant’, zegt Geneviève. (zie kader)

Daarom doen toeristische ondernemers mee met Vakantieparticipatie

Het levert een sympathiek en positief imago op, en dat speelt in gevoeligheden bij eigentijdse bewuste consumenten.

Het is een concrete manier om vorm te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Aanbieders van verblijfsaccomodatie kunnen er hun toeristisch seizoen mee spreiden, en Vakantieparticipatie helpt bij de matching van vakantiegangers in periodes die nog een boost kunnen gebruiken.

Toeristische ondernemers boren een doelgroep aan die ze anders nooit zouden bereiken. Dat geldt in het bijzonder voor bestemmingen van daguitstappen en attracties.

Verblijven en attracties krijgen kosteloze directe promotie in de plaats. Op de website en in een gids die jaarlijks 6000 mensen rechtstreeks en meer dan 100.000 mensen onrechtstreeks bereikt.

De goodwill bij talloze professionals in de sociale sector is niet in cijfers uit te drukken. Een niet te onderschatten vorm vanindirecte promotie, want die mensen gaan ook met vakantie en zijn vaak gevoelig voor geëngageerd ondernemerschap.

Geneviève reist het land af om doel en werking van het Steunpunt Vakantieparticipatie bekend te maken in de toeristische sector. Onlangs was ze nog te gast bij een ontmoeting van ondernemers van toeristische attracties. Na de sessie meldden verschillende aanbieders zich spontaan om mee in het aanbod van Vakantieparticipatie te stappen. Geneviève:

‘Eens ze begrijpen hoe ons systeem werkt, valt er al een eerste drempel weg. Ondernemers krijgen een waterdichte garantie: hun inspanningen komen strikt terecht bij mensen die de kortingen het meest nodig hebben. Verschillende grote namen, zoals de Zoo, doen mee. Ook dat geeft vertrouwen.’

Aarzeling om mee te werken is meestal terug te brengen tot een vertekend beeld van mensen in armoede. Vooroordelen zitten nogal eens in de weg.

‘Ik probeer het beeld van armoede open te trekken. Ik wil dat ondernemers zich kunnen voorstellen dat vele van de situaties van onze doelgroep zich ook in hun eigen leven kunnen voordoen. Iedereen kan pech hebben, ziek worden. Iedereen kent wel kwetsbare mensen in hun omgeving.’

Geneviève bouwt aan een netwerk van geëngageerde ondernemers en ambassadeurs. ‘We moeten het vooral hebben van mond-aan-mond-reclame. Ik wil dat het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen nog meer bekend raakt. Bij elke toeristische dienst, in elke Vlaamse regio. Als toeristische professionals in de regio’s enthousiast worden over sociaal toerisme, kan ons aanbod snel groeien. Mensen die achter ons werk staan en hun netwerk enthousiasmeren, dat hebben we nodig. Daar ligt mijn prioriteit voor het komende jaar.’

Geneviève Delefortrie

In gesprek met

Geneviève Delefortrie werkt bij Steunpunt Vakantieparticipatie. Zij focust zich op het aantrekken en ondersteunen van toeristische ondernemers die zich willen engageren om vakantie voor mensen in armoede bereikbaar te maken. ‘De aanbodmadam’ noemen ze haar in het team.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 21 mei 2013 in de categorie Mvo.

Neergepend door

Griet Bouwen is nieuw(s)maker voor het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Ze houdt van een hartelijk gesprek en stelt graag vragen die een verschil maken. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Contacteer onze redactie en zet je verhaal kracht bij.

Straf netwerk maakt ‘iedereen verdient vakantie’ concreet

In gesprek met Marianne Schapmans en Frank Lambrechts | 25 september 2015

600 toeristische ondernemers, 1550 sociale organisaties en 10 medewerkers vormen samen Vakantieparticipatie: een netwerk dat op jaarbasis 123.000 mensen in armoede bereikt. En het blijft groeien: méér aanbieders, meer sociale organisaties, meer vakantiegangers. Bovendien kreeg het steunpunt van de minister van Toerisme de opdracht om ook voor andere doelgroepen vakantiedrempels weg te nemen. De uitdagingen zijn niet gering. Een goed begrip van de sterkten van het netwerk helpt die uitdagingen verstandig aan te pakken.

Marianne Schapmans, directeur Vakantieparticipatie spreekt erover met Professor Dr. Frank Lambrechts. Frank is verbonden aan de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar innovatieve samenwerkingsverbanden in en tussen ondernemingen en organisaties. In dialoog onderzoeken Marianne en Frank de kracht van Vakantieparticipatie. Wat maakt dat het zo stevig werkt? En hoe vrijwaren we die kracht voor de toekomst? 

Marianne en Frank op stap. Een gesprek over een netwerk met slagkracht.

 

Een netwerk tussen sociale organisaties en ondernemingen: straf

Marianne: ‘Aan de ene kant zijn er de hoteluitbaters, pretparken, musea. Die zijn fier op hun locatie en hun aanbod en geven uit eigen budget korting aan mensen in armoede. Aan de andere kant zijn er sociale organisaties als welzijnsschakels, buurtwerk, jeugdbescherming. Die staan dicht bij mensen in armoede. Ons team brengt dat samen, bemiddelt, promoot. Korting alleen werkt niet, want dan komt het aanbod niet bij mensen in armoede. Begeleiding alleen, zonder een betaalbaar aanbod van verblijven en attracties, werkt ook niet. We hebben allebei die partners nodig. En dan zijn er nog andere actoren die een verschil kunnen maken. De Lijn en sociale restaurants bijvoorbeeld, zij helpen ook om vakantie haalbaar te maken voor mensen met een beperkt budget.’

Frank: ‘Knap is dat jullie er in slagen om heel verschillende actoren bijeen te brengen op een manier die werkt. Dat zien we in de praktijk eigenlijk bijzonder weinig. Veel netwerken lopen vast op verwachtingen die botsen, op realiteiten die heel verschillend zijn.’ 

Marianne: ‘Het is niet zo vanzelfsprekend om die verschillende partners met mekaar te verbinden. We doen daar wel van alles voor. We maken ontmoeting mogelijk. We stimuleren partnerschappen tussen toeristische bedrijven en sociale organisaties. We proberen iedereen te laten blinken in wat die bijdraagt. We houden de aandacht bij sterkten die onze partners in het netwerk inbrengen. Trouwens: in het begin kwamen de ondernemers nog niet graag naar buiten met hun engagement voor mensen in armoede. Dat is nu veranderd. Ze willen nu wél dat het gezien wordt, wellicht omdat ze ontdekten dat de Vlaming daar gevoeliger voor geworden is.

Het als bedrijf goed doen
is verbonden met ‘het goede doen’ in de omgeving

Frank: ‘De hele MVO-gedachte (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) heeft zijn weg naar de ondernemerswereld gevonden. Ondernemers beginnen te beseffen dat het economisch goed doen verbonden is met het goede doen voor de gemeenschap. Ik zit zelf vaak tussen ondernemers en hoor steeds meer verhalen in die richting. Vanuit het standpunt van de ondernemer gezien is MVO iets dat economisch belangrijker wordt.’

Marianne: ‘Dat zien wij ook in ons netwerk. Onze toeristische partners zien het tegenwoordig wel zitten om hun engagement te tonen via een label. Zo’n label is er nog niet, maar ik hoor de vraag steeds vaker. Een paar jaar geleden was daar nog geen animo voor. Maar het gaat ook nog verder. Er zijn ondernemers die via hun engagement precies het type klanten wil aantrekken dat gevoelig voor is voor die maatschappelijke meerwaarde.  In een rondvraag vertellen toeristische partners dat  het economische niet primeert, maar wel het gemeenschappelijke doel ‘iedereen verdient vakantie’ .

 

Betrouwbaar concept, complete service

Frank: ‘Toch straf dat die ondernemers jullie rol aanvaarden. Want je zou ook kunnen denken dat ze het Steunpunt Vakantieparticipatie ervaren als een overheidsdienst die op hun terrein komt. Wat maakt dat ze jullie rol waarderen?’

Marianne: ‘Ze krijgen er een betere bezetting van hun accommodatie voor natuurlijk. We proberen het hen ook gemakkelijk te maken om engagement te nemen, door alle mogelijke extra gedoe van hen over te nemen. De sociale organisaties screenen de vakantiegangers op de inkomensvoorwaarden. Daar hoeven de ondernemers zich niet mee bezig te houden, ze kunnen erop vertrouwen dat hun korting bij de juiste mensen terecht komt. Bij vragen of problemen kunnen ze ons meteen bellen. Wij adviseren en bemiddelen als het nodig is, zonder uitstel. We gaan ook mee op zoek naar mogelijkheden om kalme periodes in hun accommodatie in te vullen via het netwerk. Als we die services zouden wegnemen, is het gedaan met hun engagement. Die extra dingen zijn een geruststelling, en die trekt de vakantieverblijven en attracties over de streep om mee te doen.’

Netwerk groeit en wordt meer divers

Marianne: ‘Trouwens, het netwerk wordt gaandeweg nog gevarieerder. Naast de partners die ik al noemde, zijn er de autocarbedrijven, gemeentelijke toeristische diensten en Vlaamse overheidsagentschappen zoals Natuur en Bos die met ons willen meedenken en zoeken naar wederzijdse versterking.’

‘We bouwen ook aan een netwerk van Rap op Stap kantoren: kleine sociale reisbureautjes, vaak op initiatief van een OCMW of sociale organisatie en bemand door vrijwilligers en doelgroepmedewerkers .  Ook zien we steeds meer provinciale toeristische diensten combinaties maken tussen hun aanbod en een breder welzijnsperspectief. De hertekening van de provincies doet hen naar manieren zoeken om via hun grondgebonden bevoegdheid toch nog impact te kunnen hebben op welzijn. 

Frank: ‘De effecten van overheidsbeslissingen zijn blijkbaar direct voelbaar in jullie netwerk. Het toont aan hoe belangrijk het is om als overheid structureel te blijven denken en bestaande structuren te ondersteunen.’

Marianne: ‘Ik vind de provincie Oost-Vlaanderen daar wel een mooi voorbeeld van. Zij gaan hun netwerk van plaatselijke Rap op Stap kantoren ferm uitbreiden. Ze geloven in het hefboomeffect ervan. Wij zijn daar heel blij mee, want we merken vaak dat als iemand zijn nek durft uitsteken en initiatief neemt, dat er dan nog meer volgt. 

Dit is deel 1 van een artikel in drie bedrijven. Deel 2 lees je hier. Deel drie vind je hier.

In gesprek met

Soms moet een mens eens uit zijn kot. Om even vanop afstand te kunnen beschouwen. Om inspiratie te vinden in gesprek met een ander. Want nieuwe invalshoeken op datgene waar je dag na dag gedreven aan bouwt, maken het pad naar morgen beter zichtbaar. Marianne Schapmans, directeur van Vakantieparticipatie bij Toerisme Vlaanderen, trok onlangs de deur van haar bureau voor een halve dag dicht, en die van Professor Dr. Frank Lambrechts (Universiteit Hasselt) open. 

Frank is hoofddocent aan de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen en verbonden aan het Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie (KIZOK). Hij doceert de vakken Organisatieverandering en Strategievorming, Sustainable Entrepreneurship en Familiebedrijven. Frank is bijzonder geïnteresseerd in hoe mensen in organisaties en stakeholdersgroepen samenwerken, hoe netwerken succesvol kunnen zijn en welke belofte voor duurzaam ondernemerschap in de bredere context van de samenleving daarin schuilt. 

Frank en Marianne spreken elkaar voor het eerst. Drie uur na de eerste handdruk wordt er verbaasd op de horloges gekeken. Of het al zo laat is?  Drie uur gesprek laat zich niet samenvatten in een artikel van één pagina, tenzij de grove borstel alle nuances wegveegt. Dat zou jammer zijn. Daarom: een artikel in drie delen. 

Dit verhaal werd gepubliceerd op 25 september 2015 in de categorie Mvo.

Neergepend door

Griet Bouwen is nieuw(s)maker voor het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Ze houdt van een hartelijk gesprek en stelt graag vragen die een verschil maken. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Contacteer onze redactie en zet je verhaal kracht bij.

Awardwinnaar: ‘duurzaamheid zit in de kern van onze activiteiten’

In gesprek met Katy Stroobants, Botel | 7 april 2015

‘Als het gaat om duurzaam ondernemen, ligt er nog giga veel werk op de plank in de toeristische sector’, zegt Botel-uitbater Katy Stroobants. ‘En, laten we wel wezen, de natuur is voor ons en vele andere collega’s het belangrijkste kapitaal. Want daarvoor komen onze gasten naar hier.’ ‘Hier’ betekent voor Katy de Maasplassen in Ophoven, Kinrooi, Limburg. Botel maakt deel uit van het netwerk Vakantieparticipatie en won onlangs de Toerisme-Vlaanderen Award voor Meest Maatschappelijk Verantwoord Toeristisch Ondernemer. ‘Beginnen met een MVO-beleid is helemaal niet moeilijk of duur, en gaandeweg groei je er vanzelf in’, zegt ze. Er ontstaan bovendien nieuwe kansen in een markt die gaandeweg gevoeliger wordt voor duurzaam toerisme. Limburg is – wat Katy betreft – goed geplaatst daarin een voortrekkersrol te spelen.

De Toerisme Vlaanderen Award ‘Meest Maatschappelijk Verantwoord Toeristisch Ondernemer’ betekende veel voor Katy en haar man Leo. Katy: ‘die erkenning gaf ons vleugels. We kregen felicitaties uit alle hoeken en heel wat aandacht in de pers. Collega’s zien nu dat we het serieus menen. Want hoezeer we ook tegen iedereen zeggen hoe belangrijk duurzaam ondernemen voor ons is, zo’n award helpt onze boodschap enorm vooruit.’ 

Groene Sleutels

Botel Ophoven mag trots zijn op drie Groene Sleutels. De Groene Sleutel is een internationaal kwaliteitslabel voor duurzame toeristische ondernemingen. In Vlaanderen coördineert de Bond Beter Leefmilieu het werk, samen met Toerisme Vlaanderen. Botel heeft er dus drie: voor het Botel, voor de stilsloepen waarmee je de Maasplassen kan verkennen en voor de meeting locatie. Het label betekent voor Katy en Leo een sterk merk en een spoorslag om verdere stappen te zetten op vlak van duurzaam ondernemen. ‘We willen het goed blijven doen op de basiscriteria rond energie, afval, materialen en water.  Daarenboven worden we vanuit het label uitgedaagd om extra projecten vorm te geven. Ons partnerschap met Regionaal Landschap Kempen en Maasland is daar een voorbeeld van. En ons event ‘Groen is Leuk’ ook.

“We willen het goed doen op criteria als water, energie en afval. Maar er is veel meer mogelijk, en dat zoeken we bewust op.”

 

Botel Limburg
Slapen op de Maasplassen bij Botel Ophoven. Een voortrekker op het vlak van duurzaam toerisme.

 

Groen is leuk

Met ‘Groen is Leuk’ verbinden Katy en Leo duurzame mobiliteit met toerisme. Ze willen het grote publiek laten kennismaken met mogelijkheden om je als toerist duurzaam te verplaatsen naar en op vakantie. ‘Het gaat om de beleving’, zegt Katy. ‘Zoals bijvoorbeeld thuis kunnen vertrekken met een elektrische auto, en op je vakantiebestemming met elektrisch aangedreven scooters, bootjes of een Segway je nieuwe omgeving verkennen. Op 19 april kunnen nieuwsgierigen alle mogelijkheden komen uittesten in Ophoven, tijdens het ‘Groen is Leuk’ event.  Op 7 juni doen ze iets gelijkaardig in Kruibeke. ‘Ons netwerk van aanbieders van groene, belevingsvolle mobiliteitsoplossingen groeit. Daardoor kunnen steeds meer aantrekkelijke dingen dichter bij het grote publiek brengen’, zegt Katy.

Beginnen hoeft niet moeilijk te zijn

Het zal nog veel inspanningen kosten om de toeristische sector duurzaam te maken, denkt Katy. ‘Sommige ondernemers zien er tegen op. Ze vrezen een hoop papierwerk en extra kosten. ‘Maar het papierwerk valt reuze mee en je haalt je investeringen er al snel weer uit.’ Beginnen is trouwens helemaal niet moeilijk. Quick wins zitten al in simpele dingen zoals de individueel verpakte zeepjes op hotelkamers vervangen door dispensers met milieuvriendelijke zeep, led-verlichting, zuinige kranen. Katy getuigt: ‘Eens op de weg naar meer duurzaamheid, ontstaat vanzelf de goesting naar meer.’ 

“Ondernemers vrezen een hoop papierwerk en extra kosten. Maar het valt reuze mee, en je krijgt snel goesting naar meer.”

Een  uitdaging voor de regio

‘Limburg is de groenste provincie, en toch telt de sector in onze provincie het minste Groene Sleutels. Dat is jammer, en wat mij betreft mag daar snel verandering in komen’, zegt Katy.  Met die drijfveer participeert Katy aan een werkgroep rond duurzaam toerisme in Limburg. Daar ontmoet ze ondernemers die vertrekken vanuit de groene gedachte. ‘Het zou heel leuk zijn als we met gelijkgestemden in onze provincie samen dingen kunnen doen. Een belangrijke uitdaging, en die is niet van de toekomst, die is van nu. Nu is het moment om daarop in te spelen, om elkaar te inspireren, elkaars voorbeeld te volgen. Ik zie me daar zeker een rol in spelen. Toerisme Limburg mag het me absoluut komen vragen (lacht). Want samen kunnen wij van groen toerisme de  toeristische sterkte van onze streek maken. Een snel groeiend aantal Groene Sleutels in onze provincie zou daar een mooie getuige van kunnen worden.’

 

 

 

Duurzaam ondernemen: keuze, beleid en praktijk bij botel

‘Duurzaam ondernemen is een deel van de opbouw van de identiteit van ons bedrijf.
We hebben die keuze gemaakt omdat ze dicht ligt bij waar wij in geloven’, zegt Katy.
‘Je moet toch keuzes maken op vlak van marketing en bedrijfsvoering,
en dan kan je net zo goed duurzame keuzes maken.
We steken daar niet meer tijd in dan andere ondernemers,
maar het geeft ons duidelijke richting in hoe we ons verder willen ontwikkelen.’

 

Welke keuzes maakten ze bij Botel?

 

Energie, water, afval

Botel heeft zonnepanelen voor elektriciteit en een zonnecollector voor warm water.
Ze plaatsten led-verlichting, spaarsystemen op douches, toiletten en wasbakjes.
Ze willen zo weinig mogelijk afval produceren, gebruiken zepen en
onderhoudsproducten die niet belastend zijn voor het milieu.
Hun ‘scores’ op die vlakken volgen ze elke maand nauwkeurig op. 
 

Een stap verder: ‘zero kilometer voedsel’

Katy kookt zoveel mogelijk met producten die hier in de streek van Kinrooi verbouwd worden,
en dat zijn er heel wat. Op de drankenkaart staan geen populaire frisdranken,
wel fruitsappen, wijnen en biertjes uit de buurt.

 

De natuur als ‘kapitaal’

Bij Botel willen ze dat vakantiegasten de liefde voor de natuur als souvenir mee naar huis nemen.
Ze bouwden een samenwerkingsverband op met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Maaslandverkenners – natuurgidsen op de Maasplassen – vertrekken met groepen bezoekers met een stilsloep voor een gegidste natuurexploratie op het water. En bij Botel maakten ze zelf een ‘Maasplassenspotter’:
een brochure met afbeeldingen en verhalen van vogels die je er in de buurt kunt spotten met een verrekijker die je bij vertrek meekrijgt.

 

Sociale verantwoordelijkheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft voor Katy en Leo ook een sociale dimensie. Door samen te werken met Steunpunt Vakantieparticipatie draagt het koppel bij aan het recht op vakantie voor mensen met een beperkt inkomen. Op vlak van sponsoring kiest het bedrijf voor het steunen van het ‘G-team’, een plaatselijke voetbalploeg voor spelers met een licht mentale handicap. Tijdens het toeristisch seizoen kunnen rolstoelgebruikers in een toegankelijke sloep de Maasplassen op. En in eigen personeelsteam geven ze mensen kansen die elders geen kansen krijgen. Via het GIBO-statuut krijgen nieuwe medewerkers een interne opleiding en zicht op duurzaam werk.
 

 

Katy Stroobants

In gesprek met

Katy Stroobants is samen met haar man Leo van der Schaft uitbater van Botel Ophoven. Botel is een drijvend hotel op de Limburgse Maasplassen. Het verhuurt ook stilsloepen en andere elektrische bootjes waarmee je urenlang het water op kunt. Er is accommodatie om te vergaderen en een compleet ingerichte kookstudio.

Eén van hun duurzame initiatieven is ‘Groen is Leuk’: een website en events rond duurzame mobiliteit in de toeristische sector. www.groenisleuk.be en Facebookpagina groenisleuk

Botel heeft drie Groene Sleutels. De Groene Sleutel is een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven. Meer info vind je hier: www.groenesleutel.be

Botel is deel van het netwerk Vakantieparticipatie. Mensen met een beperkt inkomen kunnen aan korting een verblijf boeken. Informatie via www.vakantieparticipatie.be 

Dit verhaal werd gepubliceerd op 7 april 2015 in de categorie Mvo.

Neergepend door

Griet Bouwen is nieuw(s)maker voor het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Ze houdt van een hartelijk gesprek en stelt graag vragen die een verschil maken. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Contacteer onze redactie en zet je verhaal kracht bij.

Aanbodmadam droomt van netwerkevenement voor toeristische aanbieders

In gesprek met Geneviève Delefortrie | 12 maart 2014

Geneviève, de ‘aanbodmadam’ bij Vakantieparticpatie, droomt van een netwerkevenement voor partners en potentiële partners van het Steunpunt. ‘Ik wil Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO*) graag nog prominenter op de kaart te zetten’, zegt ze. ‘Sociaal engagement en succesvol ondernemerschap gaat absoluut hand in hand. Dat signaal wil ik graag verder helpen te verspreiden.’ Ze wisselt ervaringen uit met Gert Van Eeckhout, die zich – als beleidsondersteuner bij het Departement Werk en Sociale Economie – over onder meer MVO in Vlaanderen buigt en dus heel wat knowhow te delen heeft.

Dat succesvol ondernemerschap en sociaal engagement prachtig te combineren vallen, daarvan is Geneviève rotsvast overtuigd. ‘Wie kiest voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, moet geen winst afgeven,’ zegt ze, ‘integendeel. Heel wat van onze partners zijn daarvan levendige voorbeelden. Ze stellen tijdens bepaalde periodes een aantal kamers ter beschikking, en zijn tegelijk goede ondernemers met een rendabel business-model. Toch zijn niet alle partners meteen even makkelijk te sensibiliseren voor ons verhaal. Door met deskundigen zoals Gert Van Eeckhout te praten, hoop ik nog sterker te worden in mijn communicatie naar toeristische aanbieders.’

"Wie kiest voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, moet geen winst afgeven, integendeel. Heel wat van onze partners zijn daarvan levendige voorbeelden."

Verhalen uitwisselen met collega-ondernemers

‘Momenteel contacteer ik zelf potentiële partners om hen te overtuigen van ons concept’, zegt Geneviève. ‘Toch merk ik dat nieuwe samenwerkingen vaak ontstaan doordat men het enthousiaste verhaal hoort van bijvoorbeeld een B&B die al met ons samenwerkt. Ik droom van een soort netwerkevenement voor partners en potentiële partners van Vakantieparticipatie. Het zou een meer efficiënte manier van communiceren zijn, omdat je heel wat mensen op zo’n dag terzelfdertijd gericht met onze organisatie kunt laten kennismaken. Tegelijk geef je ondernemers daarmee de kans om van elkaar te leren en ervaringen en vragen uit te wisselen.’

Eigen ervaringen delen werkt krachtig

Ook Gert is overtuigd van de meerwaarde van netwerkevenementen met ruimte voor getuigenissen uit eerste hand. ‘Op de fora van MVO Vlaanderen laten we zoveel mogelijk ondernemers aan het woord’, zegt hij. ‘Uiteraard kunnen we zelf vertellen waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk is en wat alle voordelen ervan zijn. Maar een ondernemer die vanuit zijn eigen ervaring een authentieke getuigenis brengt, dat werkt stukken krachtiger. Concrete goede voorbeelden worden enorm geapprecieerd.’

Goede follow-up essentieel 

‘Een goede follow-up is voor toeristische aanbieders bovendien belangrijk’, ervaart Geneviève. ‘Ik merk een duidelijke nood bij onze partners om onderling ervaringen te kunnen uitwisselen. Naast ons jaarlijkse Forum, dat fantastisch is, kan een extra bijeenkomst voor aanbieders en potentiële partners volgens mij een grote meerwaarde zijn.  Het Forum is vooral sociaal getint, terwijl sommige uitbaters het verhaal eerder door een zakelijke bril bekijken. Hen zou ik heel graag uitnodigen op een op hen afgestemd evenement, waarop zowel toeristische partners als potentieel nieuwe partners elkaar kunnen ontmoeten.’

Win-winverhaal

Volgens Geneviève zou zo’n evenement een puur win-winverhaal zijn. ‘Partners kunnen er niet alleen ervaringen uitwisselen, potentiële partners kunnen er ook van concullega’s horen hoe zij de samenwerking beleven. En via workshops en ruimte voor dialoog kunnen we tegelijk zelf een beter inzicht krijgen in wat bij onze partners leeft. Eventuele pro’s en contra’s die daarbij naar boven komen, kunnen we dan vertalen naar gerichte actiepunten, wat onze dienstverlening ten goede komt.’

Ondersteuning op het vlak van communicatie

‘Het is belangrijk dat zo’n netwerkevenement laagdrempelig, aangenaam en relevant is’, weet Gert Van Eeckhout. ‘Mensen hebben geen nood aan ingewikkelde, theoretische kaders. Wat werkt zijn eenvoudige, sprankelende boodschappen, opdrachten en uitdagingen waarmee mensen direct aan de slag kunnen.’ Ook de juiste sprekers aan bod laten komen, is volgens Gert belangrijk.

Goede voorbereiding is het halve werk

Of Gert nog andere tips heeft die Geneviève kunnen helpen om haar communicatie naar potentiële partners toe te versterken?  Het kan goed zijn om eens samen te zitten met een aantal stakeholders of communicatiebureau dat kennis van zaken heeft rond duurzaamheid’, zegt Gert. ‘Het kan jullie helpen om nog beter voeling te krijgen met bedrijfsnoden op het vlak van MVO. Zelf zijn we door zo’n samenwerking met onze stakeholders tot een ‘Start to MVO’-concept gekomen. En Flanders DC zou bijvoorbeeld eens een interne workshop kunnen geven, rond hoe jullie nog meer partners kunnen bereiken’, zegt Gert. ‘Het is een organisatie met veel passie en knowhow die Vakantieparticipatie heel wat kan aanreiken, van innovatieve werkvormen tot nieuwe manieren om je boodschap op een leuke en efficiënte manier aan de man te brengen.’

Met gelijkgezinden rond de tafel

‘Als je met de juiste mensen rond de tafel gaat zitten, wordt zoveel mogelijk’, zegt Geneviève enthousiast.  Gert beaamt: ‘Het kan interessant zijn om bij grotere potentiële partnerorganisaties al eens na te gaan of ze een MVO-manager hebben. Het is belangrijk dat je mensen rond de tafel krijgt die net als jij geloven in maatschappelijk verantwoord ondernemen en daar werk van willen maken. Het draait dus absoluut ook om de juiste partnerschappen aangaan. Het is belangrijk dat je rond je bedrijfsdoelstellingen in dialoog gaat en blijft gaan, zowel met je stakeholders als – op een breder niveau – de maatschappij.’

"Als je met de juiste mensen rond de tafel gaat zitten, wordt zoveel mogelijk."

*MVO of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, vaak ook ‘duurzaam ondernemen’ genoemd, biedt bedrijven en organisaties een kader om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen. MVO is een motor voor innovatie en maakt dat je onderneming of organisatie beter voorbereid is op de toekomst, je een beter imago krijgt, makkelijker personeel vindt/kan motiveren, je je kan onderscheiden van concurrenten, dat je kan besparen op verschillende facturen, je kan voldoen aan de duurzaamheidseisen en –vragen van je leveranciers, makkelijker krediet vindt, … Meer lezen over MVO in Vlaanderen? Op de website www.mvovlaanderen.be vind je heel wat info. 

Geneviève Delefortrie

In gesprek met

Geneviève Delefortrie werkt bij Steunpunt Vakantieparticipatie. Zij focust zich op het aantrekken en ondersteunen van toeristische ondernemers die zich willen engageren om vakantie voor mensen in armoede bereikbaar te maken. ‘De aanbodmadam’ noemen ze haar in het team.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 12 maart 2014 in de categorie Mvo.

Neergepend door

Lien van Laere is nieuw(s)maker voor het netwerk Vakantieparticipatie. Ze is gebeten door mensen en hun verhalen. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Neem contact met onze redactie. Samen maken we er nieuws van.

Samenwerken met Vakantieparticipatie past in MVO-strategie van toeristische bedrijven.

In gesprek met Gert Van Eeckhout | 14 maart 2014

‘Samenwerken met Vakantieparticipatie kan een mooie manier zijn om maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en het menselijke gelaat van je organisatie te tonen,’ zegt  Gert Van Eeckhout van MVO Vlaanderen.  MVO staat voor ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ en vindt snel doorgang in het Vlaamse bedrijfsleven. Het team van Vakantieparticipatie denkt na over een duurzaamheidslabel voor partners, zegt Geneviève Delefortrie. ‘Daarmee zouden aanbieders die dat wensen hun engagement duidelijk kenbaar kunnen maken.’

Groeiend bewustzijn, nieuwe uitdagingen

‘Het bewustzijn rond maatschappelijk verantwoord ondernemen groeit snel’, zegt Gert Van Eeckhout. Als beleidsondersteuner bij het Departement Werk en Sociale Economie buigt hij zich onder meer over het online kennisplatform MVO Vlaanderen. ‘Een uitdaging voor veel KMO’s – en dit geldt mogelijk voor  toeristische bedrijven – is dat grote spelers op termijn duurzaamheidscriteria kunnen gaan opleggen aan hun partners. Vertaald naar de toeristische sector zou het bijvoorbeeld best kunnen dat een grote touroperator eisen gaat stellen aan verblijven die bij hen in de gids willen komen. Heb je op dat moment nog nooit van MVO gehoord, dan sta voor een grote uitdaging. Organisaties als Joker en Kriskras zijn op dat vlak nu al pioniers in de toeristische sector.’

Duurzaamheidslabel als extra troef

Toeristische aanbieders die partner worden van Vakantieparticipatie, doen dat om verschillende redenen. Maatschappelijk engagement opnemen, is er daar één van. ‘We hebben al nagedacht over een duurzaamheidslabel dat onze partners zouden kunnen gebruiken om hun engagement kenbaar te maken’, zegt Geneviève Delefortrie, adjunct-directeur bij Vakantieparticipatie. Gert ziet dat als een mogelijkheid. ‘Bedrijven zijn vaak vragende partij voor zulke labels. Zelf moedigen we duurzaamheidsrapportering aan. Via een ESF-oproep hebben we ondertussen bedrijven in een twaalftal sectoren warm gekregen om duurzamer keuzes te maken. Zij krijgen een duurzaamheidssectorpaspoort. Met dat paspoort kunnen bedrijven in die sector een duurzaamheidsverslag opstellen en naar stakeholders en leveranciers stappen om over hun waarden, missie en uitdagingen te communiceren. Want MVO gaat niet zozeer om spaarlampen of zonnepanelen, wel om strategie, om de kern van je onderneming. En een duurzaamheidsrapport houdt je een spiegel voor en helpt je dat op scherp te stellen.’

"MVO gaat niet zozeer om spaarlampen of zonnepanelen, wel om strategie, om de kern van je onderneming."

- Gert Van Eeckhout

Duurzaamheid als deel van langetermijnstrategie

‘Steeds meer bedrijven laten de wil om maatschappelijk verantwoord te ondernemen meespelen in het bepalen van hun langetermijnstrategie’, vertelt Gert. ‘Men denkt soms nog dat MVO naast ondernemen staat, terwijl het eigenlijk niet meer is dan een ondernemer die de vinger aan de pols houdt en met beide voeten in onze snel veranderende samenleving staat. Wat gaat er de komende jaren gebeuren? Wat gaat er op ons afkomen? Wat zijn de uitdagingen? Dat zijn voor een ondernemer belangrijke vragen. Kies je nu al voor MVO, dan loop je voor op nieuwe wetgeving en ben je beter voorbereid op de uitdagingen die voor de deur staan.’

Met beide voeten in de samenleving

‘In veel bedrijven gebeurt er – expliciet of impliciet – al heel wat’, zegt Gert. ‘Vele bedrijfsleiders maken spontaan duurzame keuzes vanuit hun engagement. Samenwerken met Vakantieparticipatie kan deel uitmaken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze opnemen. Ze nemen dan bijvoorbeeld het vrijwillig engagement om korting te geven aan vakantiegangers in armoede.  Daarmee geven ze aan de maatschappij een signaal over hun bedrijfswaarden: ‘Wij geven een korting omdat we het belangrijk vinden dat iedereen kan genieten van vakantie. We willen dat iedereen hier welkom is.’’

"Samenwerken met Vakantieparticipatie kan deel uitmaken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze opnemen."

- Gert Van Eeckhout

Win-winverhaal voor ondernemers

Toch is niet elke toeristische aanbieder meteen even makkelijk te overhalen, ondervindt Geneviève. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ondernemerschap en goede bedrijfscijfers perfect samengaan met MVO’, zegt ze. ‘Het is niet of-of, maar en-en. Maar hoe breng je die boodschap naar bedrijven die daarvan nog niet overtuigd zijn?’ ‘Het kan een idee zijn om een business case te maken voor bedrijven’, zegt Gert. Daarin kan je alle mogelijke redenen opnemen die het interessant maken om partner te worden van Vakantieparticipatie. Sommige bedrijfsleiders zullen vermoedelijk, vanuit hun persoonlijke waardenkader, meteen de waarde van samenwerken inzien. Met wie twijfelt, kan je samen uitzoeken op welke manier een sociaal engagement eventueel deel kan uitmaken van hun doelstelling als toeristische organisatie. MVO is geen standaard wonderformule die zomaar op iedereen van toepassing is. Het is maatwerk voor elk bedrijf.’

"Het is niet of-of, maar en-en. Maar hoe breng je die boodschap naar bedrijven die daarvan nog niet overtuigd zijn?"

Waarom meestappen op de MVO-trein? 

Gert: ‘Door een meerwaarde te creëren voor je bedrijf, kan je ook meerwaarde creëren voor de samenleving. ‘Shared value’ wordt dat genoemd. Unilever bijvoorbeeld stelde zich zeer ambitieuze doelen en ontwikkelde het Sustainable Living Plan. Het wil haar impact op de samenleving verdubbelen net als haar omzet. Een voorbeeldje: het bedrijf wil nu een waterzuiveringssysteem dat het commercieel verkoopt in ontwikkelde landen, aan kostprijs aanbieden in landen waar geen zuiver water is. En het toont meteen aan dat het antwoord op het MVO-vraagstuk meestal in de corebusiness van bedrijven te vinden is, omdat daar hun knowhow zit. Of kijk naar de stad Gent, die bewust voor een duurzamer en groener beleid kiest. Door daar behoorlijk ver in te gaan werken ze nu zuiniger en toch goedkoper.’

"Door een meerwaarde te creëren voor je bedrijf, kan je ook meerwaarde creëren voor de samenleving. ‘Shared value’ wordt dat genoemd."

Een menselijk gelaat

En als we de vertaalslag naar de toeristische sector maken? ‘Je maatschappelijk engageren kan de toeristische aanbieder heel wat voordelen bieden’, zegt Gert. ‘Het kan kostenbesparend zijn en je bekendheid vergroten, zowel in eigen streek als daarbuiten. Als tevreden nieuwe klanten reclame maken over je verblijf, trek je zonder eigen inspanning andere vakantiegangers aan. En natuurlijk is het een manier om je als bedrijf positief te onderscheiden in de sector. Communiceren over je maatschappelijk engagement geeft je als bedrijf een zeer menselijk gelaat.’ ‘Dat zijn inderdaad allemaal zaken die we van onze partners horen’, zegt Geneviève. ‘Al merk je natuurlijk pas dat je bijvoorbeeld ook nieuwe klanten aantrekt, als de samenwerking een tijd loopt. Daarom vraag ik nieuwe partners altijd om het wat tijd te geven om te groeien.’

De meerwaarde van MVO concreet maken

‘Het vraagt inderdaad tijd’, zegt Gert. ‘Bij energiebesparingen kan je de voordelen van een duurzame keuze heel snel en makkelijk aantonen: de factuur gaat omlaag. De meerwaarde aantonen van een goed sociaal duurzaamheidsmodel doe je niet op één twee drie. Daarom zijn concrete goede voorbeelden en getuigenissen zo belangrijk. En drempelverlagende initiatieven die het bedrijven heel makkelijk maken om mee in stappen, zoals lokale ontmoetingsmomenten en zorgen voor zo weinig mogelijk administratie.’ ‘Ik hoop uiteindelijk naar de volledige toeristische sector te kunnen toestappen’, zegt Geneviève.  ‘Het zou mooi zijn als op termijn we om het even welke hotels en grotere ketens warm konden maken. Ik vind het belangrijk om groot te blijven dromen. En ik voel me gesteund door wat ik nu al zie gebeuren in Nederland. Daar zitten echt al grote spelers in het netwerk. Een inspiratie.’ 

 

Gert van eeckhout

In gesprek met

Gert Van Eeckhout is beleidsondersteuner bij het Departement Werk en Sociale Economie. Hij buigt zich ondermeer over het online kennisplatform MVO Vlaanderen. In gesprek met Geneviève Delefortrie verkent hij hoe samenwerking met Vakantieparticipatie kan passen in een MVO-strategie van toeristische bedrijven.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 14 maart 2014 in de categorie Mvo.

Neergepend door

Lien van Laere is nieuw(s)maker voor het netwerk Vakantieparticipatie. Ze is gebeten door mensen en hun verhalen. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Neem contact met onze redactie. Samen maken we er nieuws van.

Brugs Hostel broedt op extraatjes voor vakantiegangers in armoede

In gesprek met Frederik Vlieghe | 19 maart 2014

TAO-armoede organiseert regelmatig vormingssessies om vakantie-aanbieders extra inzicht te bieden in de leefwereld van mensen in armoede. Boeiend en zinvol, vindt Frederik Vlieghe van het Snuffel Backpacker Hostel in Brugge. Uit de TAO-sessie die hij bijwoonde, haalde hij niet alleen nuttige informatie en tips, hij nam ook een interessant contact en een nieuwe focus mee naar huis. Het hostel wil binnenkort leuke, betaalbare uitjes aanbieden aan vakantiegasten vanuit Vakantieparticipatie.

‘Vooral wat de ervaringsdeskundige vertelde over kansarmoede vond ik erg boeiend’, zegt Frederik. ‘Wat me daarover vooral bijblijft, is de grote drempel die mensen in armoede blijkbaar vaak over moeten vooraleer ze de stap naar vakantie zetten. En ook: dat zo’n eerste ervaring hen niet alleen kan helpen om even uit hun cirkel te geraken, maar ook een hefboom kan zijn naar een volgende vakantie. Ik heb vanuit mijn achtergrond sowieso wel wat ervaring met de doelgroep, maar dat inzicht vond ik toch verrijkend.’

"Wat me daarover vooral bijblijft, is de grote drempel die mensen in armoede blijkbaar vaak over moeten vooraleer ze de stap naar vakantie zetten."

Met open vizier kijken naar geldkwesties

Het groepsgesprek dat tijdens de vorming in Brugge op gang kwam, blijft Frederik eveneens bij. ‘Op een gegeven moment werd de discussie vrij heftig’, zegt hij. ‘Ze kwam er naar aanleiding van een uitbater die eigenlijk wat de rekening maakte van gasten die via Vakantieparticipatie bij hem verbleven waren. Hij zei: ‘Wij geven korting voor een overnachting , en dan geven die mensen geld uit aan een dure strandcabine. Dan zijn we er toch aan voor de moeite?’ Dat lokte best wat reacties los bij de andere uitbaters. Het was boeiend hoe de mensen van TAO toch één en ander konden duiden rond het financieel keuzegedrag dat mensen in armoede soms vertonen en waar dat vandaan kan komen. Het verhaal vanuit meerdere perspectieven bekijken, was interessant.’

Leren van andere aanbieders

Ook het kunnen uitwisselen met andere lokale partners van het Steunpunt vond Frederik een meerwaarde. ‘Het was fijn en zinvol dat we elkaar konden ontmoeten en dat we na de vorming tijd hadden om ervaringen en tips uit te wisselen. Zo hebben we het bijvoorbeeld gehad over de voor- en nadelen van al dan niet vertellen aan je stafleden wie de gasten zijn die via Vakantieparticipatie zijn ingeschreven.  Zelf kiezen we er in ons hostel bewust voor om dat niet te doen, zodat eventuele vooroordelen geen kans krijgen en iedereen zoveel mogelijk op dezelfde manier wordt behandeld. Al weet ons personeel uiteraard wel dat we partners van Vakantieparticipatie zijn, en dat we die keuze ook vanuit een sociaal engagement maken.’

Inspirerende voorbeelden in eigen land

Tijdens de vorming raakte Frederik in het bijzonder geïnspireerd door een sociaal tewerkstellingsverhaal uit eigen land. ‘Ik vond het erg boeiend om het verhaal van Hotel Roodhof in Oostkamp te horen. Aan hun hotel is een sociaal tewerkstellingsproject verbonden met mensen uit kansengroepen. Ze staan daar behoorlijk ver in. We hebben samen gekeken naar een mooie Koppen-reportage over het hotel, en ik heb met de uitbater afgesproken om binnenkort eens samen te zitten om meer te weten te komen over hoe zij daar te werk gaan.'

"We zijn soms snel geneigd om voor goede voorbeelden naar het buitenland te kijken, terwijl ook lokaal heel mooie initiatieven bestaan waaruit veel te leren valt."

Extra inspanning voor toegankelijke activiteiten

Of Frederik sinds de TAO-vormingssessie sommige dingen anders aanpakt? ‘We willen graag meer focussen op het aanbieden van een activiteitenpakket dat heel betaalbaar of zelfs gratis is. We behandelen al onze gasten op dezelfde manier, maar het is wel fijn om wie via Vakantieparticipatie boekt een extraatje te kunnen aanbieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld af en toe aan reductie-  of zelfs vrijkaarten geraken voor activiteiten hier in de buurt. Door die actief aan te bieden, hebben mensen alweer een uitgavenpost minder en hebben ze toch toegang tot leuke activiteiten tijdens hun verblijf.’

NOPIC

In gesprek met

Frederik Vlieghe van het Snuffel Backpacker Hostel in Brugge woonde een infosessie van Vakantieparticipatie bij. Ervaringsdeskundigen in armoede van TAO-armoede inspireerden hem om nieuwe initiatieven te nemen.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 19 maart 2014 in de categorie Mvo.

Neergepend door

Lien van Laere is nieuw(s)maker voor het netwerk Vakantieparticipatie. Ze is gebeten door mensen en hun verhalen. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Neem contact met onze redactie. Samen maken we er nieuws van.

Sociaal tarief het hele jaar rond doet vakantiecentrum beter draaien

In gesprek met Alexander De Loecker | 31 maart 2014

Gedurende het hele jaar door kamers aan een sociaal tarief beschikbaar stellen mag dan een weinig commerciële beslissing lijken, ze leverdeVakantiecentrum Reigersnest in Sint-Idesbald wel betere cijfers op. ‘We redeneren vandaag totaal anders dan toen we nog met een gelimiteerde periode werkten’, zegt administratief bediende Alexander De Loecker. ‘Die beslissing heeft geleid tot een win-winsituatie. Nu hoeven kamers niet meer onnodig leeg te staan. Wij gelukkig, en de gasten ook.’

Groter engagement, beter rendement

‘Toen we onze samenwerking met Vakantieparticipatie startten, stelden we de kamers twee zomerweken ter beschikking aan een sociaal tarief. Een beslissing van hogerhand, en ook ik vond dat het volstond. Onze kamers stonden toen soms een week lang leeg, ook als er ondertussen aanvragen voor Vakantieparticipatie kwamen. Als de kamerlimiet voor het Steunpunt bereikt was, weigerden we verdere aanvragen. Ondertussen gaan we daar, sinds de komst van onze nieuwe directeur, helemaal anders mee om. Elke kamer is nu ook tijdens het jaar zowel voor reguliere gasten als voor vakantiegangers via Vakantieparticipatie beschikbaar, zonder limieten of onderscheid. Dat mag commercieel gezien een onzinnige beslissing lijken, de cijfers gaan er wel op vooruit. Vandaag worden alle kamers opgevuld. Eigenlijk zoveel logischer. En we draaien effectief beter nu.’

"Elke kamer is nu ook tijdens het jaar zowel voor reguliere gasten als voor vakantiegangers via Vakantieparticipatie beschikbaar, zonder limieten of onderscheid. Dat mag commercieel gezien een onzinnige beslissing lijken, de cijfers gaan er wel op vooruit."

Geen extra werk aan de screening

De gelijke behandeling voor iedereen zet zich ook op andere vlakken verder. ‘Wij maken geen onderscheid tussen onze gasten’, zegt Alexander. ‘Op de bestelbon na merken we sowieso geen enkel onderscheid tussen mensen die via Vakantieparticipatie boeken en onze andere gasten. Jong, oud, Waals, Vlaams, bemiddeld en minder bemiddeld: alles mixt zich hier. Als dochteronderneming van de Gezinsbond willen we een organisatie voor iedereen zijn, zowel op het vlak van gasten als van personeel. Onze communicatie is open, familiair en zonder onderscheid.'

"Ook in ons team zitten mensen die alleen via Vakantieparticipatie op vakantie kunnen."

Externe screening, goed gevoel

‘Het is aangenaam dat de reservatieprocedure via het Steunpunt gebeurt en dat we er ons zelf niet druk om hoeven te maken of de korting bij de juiste mensen terechtkomt’, zegt Alexander. ‘Zelf zouden we zo’n screening er niet bij kunnen nemen,  daar hebben we eenvoudigweg de mankracht niet voor. En ook fijn: we merken dat gasten die via Vakantieparticipatie boeken meestal een stuk flexibeler zijn bij het kiezen van een vakantieperiode. Zijn er geen kamers meer vrij tijdens de week van hun voorkeur, dan krijgen we vaak toch nog de vraag voor een andere periode.’  

Steeds meer groepsboekingen en vertrouwde gezichten

Een evolutie die Alexander toejuicht, is dat via het Steunpunt steeds meer groepsvakanties geboekt worden en dat de groepjes vakantiegangers zich ook uitbreiden. ‘Heel wat mensen die via Vakantieparticipatie boeken, komen later samen met anderen terug’, zegt hij. ‘En het omgekeerde zien we eveneens gebeuren. Van een OCMW-groep die hier al drie jaar op rij verblijft, komt een aantal mensen nu ook individueel of samen met andere gezinnen langs in andere periodes. Voor ons is dat hét bewijs dat mensen soms alleen dat ene zetje nodig hadden. Van zodra de drempel overwonnen is, vinden ze makkelijker de weg terug. Sommigen komen hier ondertussen al zo lang, dat het haast aanvoelt als vrienden ontvangen. Heel fijn is dat, vertrouwde gezichten telkens weer mogen verwelkomen.’

"Van zodra de drempel overwonnen is, vinden ze makkelijker de weg terug."

Een back-up bij eventuele problemen

‘Het doet plezier om te weten dat het Steunpunt er niet alleen voor de vakantiegangers, maar ook voor de aanbieders is’, zegt Alexander. ‘Bij eventuele vragen of akkefietjes kunnen we altijd iemand bereiken en worden de dingen vlot opgevolgd. Om grote problemen gaat dat sowieso nooit. Als een sleutel per ongeluk meer naar huis is genomen, of mensen bij het afrekenen beseffen dat ze drankverbruik apart dienen af te rekenen en de schuld niet meteen kunnen vereffenen, is een telefoontje naar het Steunpunt voldoende. Dan weten we dat het wordt opgelost.’

Alexander

In gesprek met

Alexander De Loecker is administratief bediende in het vakantiecentrum Reigersnest in Sint-Idesbald (Koksijde). 

Dit verhaal werd gepubliceerd op 31 maart 2014 in de categorie Mvo.

Neergepend door

Lien van Laere is nieuw(s)maker voor het netwerk Vakantieparticipatie. Ze is gebeten door mensen en hun verhalen. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Neem contact met onze redactie. Samen maken we er nieuws van.

Vier tips voor het groeiend netwerk van geëngageerde vakantiemakers‏

In gesprek met Vicky Steylaerts en Kanittha Paksee | 7 november 2014

Informeer, inspireer en bied ondersteuning. Dan zullen nog meer toeristische ondernemers de handschoen oppakken en voor mensen in armoede de drempel tot hun accommodatie verlagen. Want er zijn genoeg ondernemers die dat willen, maar niet weten waar ze aan beginnen en hoe ze dat zouden kunnen aanpakken, zeggen twee toerisme-professionals van Toerisme Vlaanderen.

Vicky Steylaerts en Kanittha Paksee luisterden onlangs naar getuigenissen van Hostel-uitbater Seppe Vandeweerdt (Uppelink) en ervaringsdeskundige in armoede Danny Trimbos. Die sessie kwam er op initiatief van Steunpunt Vakantieparticipatie, en wilde een moment van reflectie bieden. Aanleiding: de Dag van Verzet tegen Armoede, een wereldwijd initiatief dat elk jaar in oktober de aandacht van miljoenen mensen op het onrecht van armoede vestigt.

Toerisme aanbieden aan mensen in armoede hoeft niet ‘anders’ te zijn. En toch ook wel. Uit het verhaal van Danny Trimbos, geboren en opgegroeid in armoede, onthoudt Vicky: ‘hoe diep geworteld armoede zit. Hoe dat mensen tekent van kinds af aan. Als je die context begrijpt, als je daar inzicht in krijgt, dan kan je daar beter mee omgaan.’ Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn, denkt Kanittha, ook niet voor uitbaters van uitstappen en verblijfsaccomodatie. Als ze maar voldoende toegang hebben tot informatie, inspiratie en concrete ondersteuning: in de vorm van praktische hulpmiddelen en zelfs coaching.

Ondernemers die – uit eigen zak – korting bieden aan mensen in armoede en hen gastvrij ontvangen, engageren zich stevig. Het is een uitdrukking van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). En dat verdient aanmoediging en steun. Vicky en Kanittha hebben op dat vlak een paar tips voor hun collega’s van het Steunpunt Vakantieparticipatie. En zeggen er meteen bij ‘dat het hen duidelijk is geworden dat het team van Vakantieparticipatie goed luistert naar wat er leeft, want er zijn al veel oplossingen voorhanden.’

Tip 1: Deel verhalen

Ondernemers leren liefst van de praktijk van andere ondernemers. Als ze kunnen kennismaken met ervaringen van collega’s, wordt de stap om zelf engagement te nemen makkelijker. Wat maken de toeristische partners die aangesloten zijn bij Steunpunt Vakantieparticipatie mee? Hoe gaan ze om met mensen in armoede? Hoe communiceren ze met hen? Waren zij bij hun instap in Vakantieparticipatie ergens ongerust over? En hoe is dat uiteindelijk uitgepakt? Wat zijn hun tips en trucs? En hoe groeien zij er zelf van als mens, en als ondernemer? Deel dus verhalen, in blogs, tijdens gesprekken, in sessies.

Tip 2: Bied coaching

Je deuren open zetten voor mensen in armoede betekent voor nogal wat ondernemers gastvrij zijn voor het onbekende. En springen in het onbekende roept vragen op. Zullen de gasten mijn accommodatie respecteren? Gaat hun aanwezigheid de sfeer beïnvloeden? Hoe ontvang ik hen? Hoe wijs ik hen respectvol en effectief op wat wel en niet kan? Hoe ‘anders’ is het eigenlijk om met mensen in armoede om te gaan?  Voor vakantiemakers die hun eerste stappen zetten in hun openlijke gastvrijheid voor mensen in armoede, kan het een geruststelling zijn als er een ‘hulplijn’ is: iemand – een collega-ondernemer bijvoorbeeld-  die ze kunnen bellen, die samen met hen zoekt naar oplossingen, die hen inspireert met goede praktijken die elders al hun effectiviteit hebben bewezen.

Tip 3: Stel praktische tools ter beschikking

Communiceren met mensen in armoede kan hier en daar een specifieke uitdaging stellen. Want hoe maak je bijvoorbeeld je leefregels duidelijk aan mensen die moeilijk kunnen lezen? Of hoe kan je je gasten vooraf goed informeren, zodat ze hun vakantie plezierig kunnen voorbereiden? Vakantiemakers willen in essentie dit: zorgen dat hun gasten een zorgeloze vakantie kunnen beleven, dat ze hun plan kunnen trekken en zich volwaardig gezien voelen als mens. Steunpunt Vakantieparticipatie kan daar een mooie service ontwikkelen: een onthaalbrochure met informatie die de gasten best vooraf weten om hun reis te plannen. Een format met hints rond wenselijke informatie, met veel beeldmateriaal en iconen, die de ondernemers zelf kunnen aanpassen aan hun eigen stijl en boodschap. Het zou best kunnen dat zo’n service hartelijk onthaald wordt door de toeristische partners. Ontwikkeld in samenspraak met ervaringsdeskundigen in armoede, dat spreekt vanzelf.

Tip 4: Inzicht stimuleren

Besef moet groeien. Dat bouw je niet met één gesprek. De context waarin mensen in armoede leven, beslissingen nemen en handelen is zo anders dan die van ons. Daar begrip voor creëren, zodat ondernemers begrijpen waarom de mensen de dingen doen die ze doen, blijft nodig. Het voorkomt onnodig oordelen en stimuleert relaties van wederzijds respect. Ongeacht hoe anders de ander is. Begeleide ontmoetingen met mensen in armoede, waarin sterke getuigenissen zoals die van Danny Trimbos aanleiding zijn tot verdiepend gesprek: dat moet een sterke pijler  blijven in de werking van Vakantieparticipatie.

En, by the way, er is nog heel veel te doen om ook die andere belangrijke partners – de steden en gemeenten – te inspireren om hun rol als hefboom nadrukkelijker te spelen. ‘Ook zij kunnen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen’, zeggen Vicky en Kanittha. Tijdens de sessie die ze bijwoonden, klonk alvast dit:

"schaf toch die verblijfstaks af voor mensen in armoede. Daarmee kan een lokaal bestuur aanvullend of zelfs flink stimulerend werken naar de vakantiemakers op hun grondgebied. En zo bovendien een extra invulling geven aan maatschappelijke rol."

Vicky Steylaerts en Kanittha Paksee

In gesprek met

Vicky Steylaerts en Kanittha Paksee werken bij Toerisme-Vlaanderen. Onlangs luisterden ze naar getuigenissen van Hostel-uitbater Seppe Vandeweerdt (Uppelink) en ervaringsdeskundige in armoede Danny Trimbos. Die sessie kwam er op initiatief van Steunpunt Vakantieparticipatie, ter gelegenheid van de Dag van Verzet tegen Armoede.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 7 november 2014 in de categorie Mvo.

Neergepend door

Griet Bouwen is nieuw(s)maker voor het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Ze houdt van een hartelijk gesprek en stelt graag vragen die een verschil maken. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Contacteer onze redactie en zet je verhaal kracht bij.

Gents uitbater stelt hostel graag open als vakantiehuis voor groepen‏

In gesprek met Seppe Vandeweerdt | 9 december 2014

Aan de Gentse Sint Michielsbrug, in de schaduw van de Sint-Niklaaskerk en pal tegen de beroemde Korenlei ligt Hostel Uppelink. Uppelink is een initiatief van jonge durvers Seppe Vandeweerdt en Tine Cant, een ondernemend koppel dat aanspreekbaar wil zijn op maatschappelijk engagement. En dus zoeken ze actief naar manieren om hun hostel ook als vakantiehuis voor groepen ter beschikking te stellen. ‘Want op die manier kunnen de verblijfskosten flink omlaag, en wordt vakantie middenin het boeiende Gent ook voor mensen met een beperkt inkomen bereikbaar,’ zegt Seppe.

Straffe plek, hoge waardering van gasten

Vakantie beleven in hostel Uppelink betekent logeren, ontbijten en verwijlen in het op twee na oudste pand van Gent. Het is gebouwd rond 1200 en doorheen de geschiedenis meermaals van functie en uitzicht veranderd. De huidige gevel dateert uit de 17de eeuw. De schitterende houten lambriseringen zijn van net voor de wereldtentoonstelling  van 1913. Gasten ontbijten er met het zicht op de Graslei, het majestueuze postgebouw en de torens van de Sint-Niklaaskerk, het Belfort en de Sint-Baafskathedraal. Middenin het volle leven van een van Vlaanderens schoonste steden. Uppelink krijgt van zijn gasten de allerhoogste waarderingen op de internationale reiswebsite Tripadvisor.com.

Uppelink ligt aan de Graslei, in de nabijheid van Gents wereldberoemde historische patrimonium.

 

Citytrip bereikbaar maken voor mensen met beperkt inkomen

Verblijven in hartje Gent is goed voor dagenlang slenterplezier langsheen geschiedenis, schoonheid en moderniteit. Die vakantiebeleving wil uitbater Seppe Vandeweerdt ook gunnen aan mensen met een beperkt budget. Enkele groepjes vonden via een boeking bij Vakantieparticipatie al de weg naar Uppelink. Maar er zit meer in, vindt Seppe. En dus broedt hij op een aantrekkelijk aanbod voor groepen.

Reizen in groep kan kosten voor verblijf flink drukken

‘Overnachten in een hostel of jeugdherberg is al best goedkoop. En dat kan nog een flink stuk naar beneden, als we onze accommodatie kunnen openstellen voor vakantiegangers die in groep de stad willen bezoeken. Meestal hebben die groepen hun eigen begeleiders, waardoor wij kunnen knippen in de tijd die we aan onthaal en informatie moeten besteden. Als gasten bovendien zelf mee instaan voor het ontbijt en afwas, kunnen we ook daar nog kosten weghalen. En dan wordt verblijven in ons hostel voor groepen financieel nog aantrekkelijker dan het nu al is.’

Programma’s bedenken in partnerschap

Seppe ziet twee mogelijkheden: ofwel gebruikt een grotere groep de volledige accommodatie, ofwel puzzelt hij een verblijf ineen voor verschillende kleinere groepen die tegelijkertijd het gastenverblijf bevolken. Hij wil samen met organisatoren van groepsvakanties nadenken over leuke en betaalbare programma’s en combinaties van groepen. Op maat van de interesses van vakantiegangers, hun behoefte aan ondersteuning en hun budget. Want –ook al is een citytrip vaak niet goedkoop, met een beetje creativiteit zijn er tal van leuke ontdekkingen te doen in Gent.

"Geld is geen doel op zich. Het is een middel om ons uit te leven."  

Voor organisatoren van groepsvakanties wordt hierdoor  een bijzonder verblijf in een uniek pand op een schitterende locatie mogelijk. In een gastvrije, familiale en ontspannen sfeer. Voor Hostel Uppelink zit de meerwaarde in het plezier om zoveel mogelijk gasten de kans te geven in hun accommodatie en in Gent te verblijven. Bovendien:  elke benutte slaapplaats helpt om de onderneming rendabel te houden en te blijven investeren in de verdere ontwikkeling ervan. 'Geld is voor ons geen doel op zich. Het is een middel om ons uit te leven', lacht Seppe.

Meer weten?

De rijke geschiedenis van het gebouw waarin het Hostel is ondergebracht, is bijzonder inspirerend. Je waant je een schakel in een lange historiek, verbonden met wereldburgers als Erasmus, Koning Filips II en de Graaf van Egmont, die ooit persoonlijk aanwezig waren in dit pand.
Seppe kijkt uit naar enthousiastelingen die groepsvakanties opzetten voor mensen in armoede, om samen een onvergetelijke Gentse stadsvakantie te bedenken en uit te zoeken hoe het Hostel dan de rol van comfortabel vakantiehuis kan opnemen. Wie zin heeft om daar wat mee te doen, kan Seppe rechtstreeks contacteren. Zijn contactgegevens zijn vindbaar via www.hosteluppelink.com/nl

In gesprek met

Seppe Vandeweerdt is - samen met zijn partner Tine Cant - initiatiefnemer en uitbater van Hostel Uppelink. Hij ziet zichzelf als maatschappelijk verantwoord ondernemer: hij maakt ethische keuzes in zijn aanbod en uitbating, en kiest ervoor om gasten aan te trekken voor wie een open geest en solidariteit belangrijke waarden zijn.

Dit verhaal werd gepubliceerd op 9 december 2014 in de categorie Mvo.

Neergepend door

Griet Bouwen is nieuw(s)maker voor het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Ze houdt van een hartelijk gesprek en stelt graag vragen die een verschil maken. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Contacteer onze redactie en zet je verhaal kracht bij.

Pagina's

Copyright © 2020 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |